Jump menu

Main content |  back to top

Công nhân trên giàn khoan

Trong hoạt động kinh doanh Thượng nguồn, chúng tôi tập trung vào tìm kiếm, khai thác các trữ lượng dầu và khí thiên nhiên mới, và đồng thời phát triển các dự án mới mà công nghệ và bí quyết của chúng tôi mang lại giá trị cho các chủ sở hữu nguồn tài nguyên.

Ngành kinh doanh Khí Tổng hợp tập trung vào hóa lỏng khí thiên nhiên (LNG) và chuyển hóa khí sang chất lỏng (GTL) để có thể tồn trữ và vận chuyển đến các thị trường trên toàn cầu một cách an toàn.

Hoạt động Hạ nguồn của chúng tôi tập trung chế biến dầu thô thành các sản phẩm lọc dầu, được vận chuyển và tiếp thị trên khắp thế giới, phục vụ cho dân dụng, công nghiệp và vận tải. Ngoài ra, chúng tôi còn sản xuất các sản phẩm hóa dầu phục vụ các ngành công nghiệp trên thế giới. Các hoạt động khai thác dầu cát của Shell ở Bắc Mỹ cũng trực thuộc ngành Hạ nguồn.

Dự án và Công nghệ chịu trách nhiệm thực hiện các dự án phát triển mới, và nghiên cứu và phát triển dẫn đến các đầu tư chi phí thấp và sáng tạo cho tương lai.