Jump menu

Main content |  back to top

Lịch sử công ty của chúng tôi

Hãy khám phá bằng cách nào mà Shell trở thành một trong những công ty năng lượng lớn ngày nay.

Lịch sử logo của chúng tôi

Qua hơn 100 năm, Shell được biết đến như là một thương hiệu dễ nhận biết với logo con sò màu vàng sọc đỏ.

Khám phá thêm

Nhân vật trong tranh biếm họa trong taxi
Người ngoài hành tinh đang quan sát chúng ta sẽ nghĩ gì về tương lai hành tinh của chúng ta? Tìm hiểu thêm về hai cách thức khác nhau mà hệ thống nâng lượng có thể phát triển.