Jump menu

Main content |  back to top

Lắng nghe nhân viên

Chúng tôi đề cao việc thông tin và tư vấn nhân viên, trực tiếp hoặc thông qua ủy ban nhân viên hoặc công đoàn chính thức.

Chúng tôi khuyến khích nhân viên chia sẻ quan điểm về các quy trình và thực hành một cách an toàn và bảo mật với các lãnh đạo hoặc phòng nhân sự. Đường dây trợ giúp toàn cầu và trang web của chúng tôi cho phép nhân viên báo cáo các vụ vi phạm Quy tắc Ứng xử hoặc Các Nguyên tắc Kinh doanh Chung một cách bảo mật và ẩn danh.

Đa dạng và hội nhập

Man laughing

Một lực lượng lao động đa dạng và môi trường làm việc hội nhập là yếu tố quan trọng đối với thành công của chúng tôi và phù hợp với các giá trị trung thực, liêm chính và tôn trọng con người.

Những kinh nghiệm và kỹ năng khác nhau của nhân viên thuộc các nền văn hóa, giới và độ tuổi khác nhau đều là những lợi ích cho kinh doanh của chúng tôi, giúp chúng tôi hiểu khách hàng toàn cầu tốt hơn và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn ở cấp địa phương. Sự tập trung vào đa dạng và hội nhập của chúng tôi cũng có nghĩa là khách hàng, nhân viên và đối tác chọn chúng tôi nhiều hơn.

Tưởng thưởng và phúc lợi

Mức lương cạnh tranh phản ánh các điều kiện thị trường tại quốc gia nơi các nhân viên làm việc và yêu cầu kỹ năng cao, kinh nghiệm tốt. Chúng tôi ghi nhận và tưởng thưởng cho thành tích cá nhân thông qua chính sách lương và thưởng theo thành tích kinh doanh, và các gói phúc lợi bao gồm chế độ lương hưu và các chi phí chăm sóc sức khỏe.

Chúng tôi cũng sắp xếp thời gian làm việc linh hoạt trong những tình huống cần thiết và có thể, và chúng tôi đưa ra những chế độ nghỉ phép hằng năm/nghỉ thai sản/nghỉ phép nuôi con được trả lương ở mức cạnh tranh. Chúng tôi cũng bảo đảm chế độ nghỉ dưỡng, nghỉ phép và chúng tôi cũng khuyến khích nhân viên tham gia vào các dự án xã hội, các nhóm chung sở thích của nhân viên và các chiến dịch tuyển dụng lớn.

Phát triển nghề nghiệp

Chúng tôi cung cấp cho nhân viên các chương trình hỗ trợ đào tạo và phát triển, các chương trình phát triển tiềm lực lãnh đạo. Làm việc trong môi trường quốc tế hoặc ở nước ngoài cho phép nhân viên có thêm kiến thức và hiểu biết mới. Chúng tôi khuyến khích nhân viên sáng tạo và tạo cơ hội để nhân viên đối diện với thử thách mới nhằm có thể đảm nhận trách nhiệm cao hơn.

Công cụ trang

Discover more

A career with Shell is more than just a day job. It's an opportunity to help solve the energy challenge.