Jump menu

Main content |  back to top

Tiếp nhiên liệu cho sự phát triển

Đóng góp lớn nhất của chúng tôi cho xã hội là cung cấp năng lượng mà thế giới cần để phát triển kinh tế. Các công ty của Shell cung cấp khoảng 2% lượng dầu thế giới và 3% khí thiên nhiên. Chúng tôi bán nhiên liệu vận tải cho khoảng 10 triệu khách hàng mỗi ngày và có đủ khí tự nhiên hóa lỏng để cung cấp điện cho 34 triệu hộ gia đình.

Ngày nay, có đến 2 tỷ người không được cung cấp ổn định nguồn năng lượng hiện đại. Dân số thế giới dự đoán sẽ tăng thêm 3 tỷ người nữa vào năm 2050, hầu hết ở những khu vực không thể tiếp cận với nguồn năng lượng hiện đại ngày nay. Theo viễn cảnh của chúng tôi và Cơ quan Năng lượng Quốc tế thì đến năm 2050 nhu cầu về năng lượng sẽ tăng gấp đôi.

Trong năm 2008, chúng tôi đã đầu tư 32 tỷ Đôla để phát triển và đưa ra thị trường các nguồn năng lượng hiện đại. Mức đầu tư này cao hơn bất kỳ tập đoàn dầu mỏ nào dựa theo báo cáo thường niên của họ. Chúng tôi cũng đầu tư hơn 1.2 tỷ Đôla vào công tác nghiên cứu và phát triển cho các công nghệ cần thiết để sản xuất thêm năng lượng và nhiên liệu sạch hơn.

Thuế tài nguyên và thuế khác

Ngành của chúng tôi đóng góp đáng kể vào nguồn tài chính của chính phủ: nếu quản lý tốt, nguồn tiền có thể tài trợ cho các dịch vụ chẳng hạn như trường học và bệnh viện và làm đa dạng hóa nền kinh tế.

Nếu quản lý kém, nguồn tiền có thể thúc đẩy tham nhũng, bất bình đằng và mâu thuẫn trong xã hội. Trách nhiệm chuyển nguồn ngân quỹ này thành lợi ích xã hội là do chính phủ đảm nhiệm nhưng chúng tôi khuyến khích và hỗ trợ những nỗ lực của chính phủ bản địa nhằm sử dụng doanh thu về năng lượng một cách có hiệu quả.

Mua hàng hóa và tuyển dụng lao động địa phương

Chúng tôi có một qui trình quản lý hợp đồng, đấu thầu toàn cầu và tích cực thúc đẩy việc sử dụng các nhà cung cấp và nhà thầu địa phương. Chúng tôi huấn luyện các công ty địa phương đáp ứng được những tiêu chuẩn của chúng tôi để họ có thể cạnh tranh ký hợp đồng.

Chúng tôi cũng hỗ trợ cư dân địa phương thành lập doanh nghiệp cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho chúng tôi. Tại hơn 90% quốc gia có thu nhập thấp và trung bình nơi Shell hoạt động, chúng tôi có các chương trình để thu hút và đào tạo đội ngũ nhân viên địa phương.

Đầu tư xã hội

Nhân viên Shell thăm nhà tình thương chùa Pháp Võ

Nhân viên Shell thăm nhà tình thương chùa Pháp Võ

Chúng tôi đã tham gia vào các chương trình đầu tư xã hội trong nhiều năm và đang nỗ lực thực hiện hiệu quả hơn để mang lại lợi ích thiết thực cho các quốc gia và người dân địa phương nơi chúng tôi hoạt động. Chúng tôi hỗ trợ nhiều dự án và sáng kiến vì lợi ích cộng đồng trên hướng đến:

  • giáo dục hoặc phát triển kỹ năng;
  • phát triển cộng đồng hoặc gắn kết xã hội;
  • y tế, môi trường và các vấn đề liên quan đến an toàn; và
  • phát triển doanh nghiệp và xây dựng năng lực

Công cụ trang