Jump menu

Main content |  back to top

Nhân sự & Tổ chức

Chúng tôi tuyển dụng khoảng 30.000 nhân viên kỹ thuật tại các trung tâm trên khắp thế giới, từ các nhà khoa học cho đến chuyên viên kinh doanh, họ cùng nhau nỗ lực tìm kiếm các giải pháp cải tiến cho thách thức về năng lượng.

Đáp ứng nhu cầu năng lượng

Chúng tôi đang tìm kiếm những phương pháp cải tiến để giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng đang gia tăng, như chúng tôi đang cố gắng khai thác được nhiều hơn từ các nguồn hiện có và phát triển các nguồn năng lượng mới và phi truyền thống.

Quản lý khí phát thải

Phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính phải giảm xuống. Chúng tôi đang đầu tư và triển khai các công nghệ mới để tìm cách giảm CO2 trong khi góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng gia tăng.