Jump menu

Main content |  back to top

Tăng cường thu hồi dầu

Việc bơm hơi nước giúp dầu trở nên lỏng hơn

Việc bơm hơi nước giúp dầu trở nên lỏng hơn

Khi giếng dầu đạt đến cuối chu kỳ hoạt động bình thường, có đến  2/3 lượng dầu còn nằm lại dưới lòng đất vì quá khó hoặc quá tốn kém để khai thác. Người ta dự tính rằng chỉ cần thu hồi thêm được 1% trên thế giới là tương đương với 20-30 tỷ thùng dầu. Các kỹ thuật thu hồi dầu tiên tiến đã và đang giúp mang thêm dầu lên mặt đất.

Các công nghệ và kỹ thuật khoan mới đã tăng chiều dài giếng có thể đạt được - từ vài mét đến hơn 10 km. Để trích xuất dầu từ các túi dầu nhỏ, chúng tôi đã phát triển các giếng hình rắn bò, được khoan theo chiều ngang và có thể chuyển các góc thành hình rắn bò từ một túi dầu này sang một túi dầu khác.

Trong số các công nghệ cải tiến của chúng tôi là chất dẻo có thể phình to, các nút bịt bằng cao su tổng hợp có thể giúp ngăn nước rỉ vào giếng và hòa lẫn với dầu, và các ống co dãn, các vỏ kim loại đặc biệt sử dụng trong xây dựng các giếng sâu hơn.

Để quản lý hoạt động hiệu quả hơn, công nghệ Smart Fields® của chúng tôi lồng ghép các hệ thống thông tin số với các kỹ thuật mới nhất về khoan, địa chấn và theo dõi các mỏ.

Các nguồn phi truyền thống

Khi dầu mỏ dễ khai thác không còn theo kịp với nhu cầu, các nguồn trước đây từng bị xem là quá tốn kém hoặc khó khai thác đều phải được phát triển lại. Những tiến bộ trong công nghệ giúp điều này khả thi: như là công nghệ xử lý váng bẩn mới đã sử dụng trong Dự án Dầu cát Athabasca để khai thác dầu từ cát ở Canada.

Những vùng mỏ mới

Thả neo tại North Sea. (Ảnh của Duncan Cursiter, Đối tác hợp đồng biển của Shell tại UK)

Thả neo tại North Sea. (Ảnh của Duncan Cursiter, Đối tác hợp đồng biển của Shell tại UK)

Tìm kiếm các nguồn tài nguyên mới để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của thế giới có thể đòi hỏi phải bước vào các môi trường khắc nghiệt và thách thức.

Thành công trong thăm dò và khai thác tài nguyên từ các khu vực này đều dựa vào công nghệ. Ở vùng nước sâu, áp lực và nhiệt độ gần đông đá đòi hỏi phải áp dụng hàng nghìn công nghệ khác nhau, từ các hệ thống sản xuất lớn, phức tạp cho đến phương tiện xử lý hóa chất thông minh để giúp cho dầu và khí lưu thông bình thường.

Khí thiên nhiên hóa lỏng

Nhu cầu khí thiên nhiên - loại nhiên liệu hóa thạch cháy sạch nhất - tiếp tục phát triển. Nhưng với nhiều mỏ khí lớn nằm xa nơi tiêu thụ, việc đảm bảo không bỏ lại các nguồn khí thiên nhiên lớn trong lòng đất có nghĩa là cần tìm ra phương thức để vận chuyển khí an toàn với chi phí thấp.

Chúng tôi làm lạnh khí thiên nhiên đến -162°C (260°F), biến khí thiên nhiên thành một loại chất lỏng trong suốt, không màu và không độc, có thể tích nhỏ hơn thể khí gấp 600 lần. Điều này giúp dễ vận chuyển hơn.

Sau đó, tại địa điểm đến, khí hóa lỏng LNG được chuyển trở lại sang dạng khí tại nhà máy hóa khí trước khi được cung cấp cho khách hàng thông qua đường ống.

Công cụ trang