Jump menu

Main content |  back to top

Các sản phẩm dầu nhớt tiêu dùng

Shell cung cấp cho khách hàng một sự chọn lựa đa dạng các sản phẩm dầu nhớt tiêu dùng, bao gồm các sản phẩm chất lượng cao dành cho xe hơi và xe gắn máy của bạn.

Sức mạnh dẫn đầu

Chúc mừng khách hàng thay nhớt Shell Advance may mắn trúng vé đi Malaysia xem giải đua danh giá MotoGP.

Các sản phẩm dầu nhớt dành cho động cơ chịu tải nặng.

Shell cung cấp cho khách hàng một sự chọn lựa đa dạng các sản phẩm dầu nhớt vận tải, bao gồm các sản phẩm chất lượng cao dành cho động cơ xe tải, xe buýt, tàu cá và các loại động cơ chịu tải nặng