Jump menu

Main content |  back to top

Công ty Shell Gas (LPG) Việt Nam TNHH nay thuộc quyền sở hữu của công ty Siamgas and Petroleum Company Limited., và được đổi tên thành Công ty TNHH Citygas, hiệu lực từ ngày 11/1/2013. Công ty TNHH Citygas sẽ quản lý, điều hành kinh doanh LPG hiện hữu và chịu trách nhiệm về mọi trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan.

Công ty Hữu hạn Shell Gas Hải Phòng nay thuộc quyền sở hữu của công ty Siamgas and Petroleum Company Limited., và được đổi tên thành Công ty TNHH Citygas Miền Bắc, hiệu lực từ ngày 2/1/2013. Công ty TNHH Citygas Miền Bắc sẽ quản lý, điều hành kinh doanh LPG hiện hữu và chịu trách nhiệm về mọi trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan.

Sau khi giao dịch hoàn tất, Công ty TNHH Citygas và Công ty TNHH Citygas Miền Bắc có 36 tháng để rút toàn bộ vỏ bình gas nhãn hiệu Shell Gas khỏi thị trường.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Citygas

Văn phòng giao dịch: 360A, Bến Vân Đồn, F1, Q4, TP. Hồ Chí Minh

Telephone: (+84) 8 2221 5387/88/89

Fax: (+84) 8 2221 5386

Website: www.citygas.biz

Công ty TNHH Citygas Miền Bắc

Văn phòng giao dịch: Đường Ngô Quyền, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Telephone: (+84) 31 3765391

Fax: (+84) 31 3765391

Website: www.citygas.biz

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý vị.

In This Section