Jump menu

Main content |  back to top

Dòng sản phẩm dầu nhớt ô tô của Shell

Dòng sản phẩm Shell Helix Ultra

Cho hiệu năng vận hành tối ưu với dầu nhớt Shell.

Dòng Shell Helix HX8

Cho hiệu năng vận hành tối ưu với dầu nhớt Shell.

Dòng Shell Helix HX7

Giúp tăng độ nhạy.

Dòng Shell Helix HX6

Giúp lái xe êm hơn, tiếng ồn ít hơn.

Dòng Shell Helix HX5

Giúp giảm tiếng ồn động cơ.

Dòng Shell Helix HX3

Giúp làm sạch và bảo vệ các loại động cơ đời cũ.

Dòng Shell Helix HX2

Loại dầu nhớt đáng tiền dùng cho các động cơ vận hành với cường độ nặng.

Công cụ trang