Jump menu

Main content |  back to top

Dòng Shell Helix HX3

Shell Helix HX3

Giúp làm sạch và bảo vệ các loại động cơ đời cũ.

Shell Helix HX3 K

Bảo vệ tối ưu cho các loại động cơ đã chạy hơn 100.000 km.

Shell Helix Diesel HX3 K

Bảo vệ tối ưu cho các loại động cơ diesel đã chạy hơn 100.000 km.

Shell Helix HX3 C

Giúp làm sạch và bảo vệ các loại động cơ đời cũ trong điều kiện nhiệt độ thấp.

Shell Helix HX3 G

Dầu nhớt động cơ đa cấp giúp làm sạch và bảo vệ động cơ trong các loại xe chạy ga đời cũ.

Công cụ trang