Jump menu

Main content |  back to top

Dầu nhớt động cơ Shell Helix

Làm sạch và bảo vệ động cơ của bạn

Có hai điều mà bạn muốn ở dầu nhớt động cơ - đó là khả năng làm sạch và bảo vệ. Dầu nhớt Shell Helix được chế tạo đặc biệt để đáp ứng cả hai điều đó và còn hơn thế nữa.

Hợp tác kỹ thuật của Shell với Ferrari

Shell Helix là loại dầu nhớt động cơ duy nhất mà đội đua Scuderia Ferrari khuyên dùng. Bạn có thể tìm hiểu nguyên nhân ngay tại đây.