Jump menu

Main content |  back to top

Bảo vệ tối đa cho động cơ của bạn

Giải thích chi tiết cách thức dầu nhớt Shell Advance giúp bảo vệ động cơ xe máy của bạn.

Được phát triển chuyên dùng cho người đi xe máy

Tất cả các loại dầu nhớt của chúng tôi đều trải qua nhiều giai đoạn thử nghiệm trước khi có mặt trong động cơ của bạn. Hãy theo dõi hành trình hoàn chỉnh của dầu nhớt từ phòng thí nghiệm đến đường đua.

Công nghệ đằng sau Shell Advance

Công nghệ RCE mới của Shell Advance giúp giữ cho xe máy của bạn luôn ở điều kiện tối ưu và nhạy bén với cử động nhẹ nhất của bạn. Đọc tại đây để tìm hiểu dầu nhớt thực hiện điều này như thế nào.