Jump menu

Main content |  back to top

Helix Product

Hoạt chất làm sạch của dầu nhớt ô tô cao cấp Shell Helix Ultra được pha chế đặc biệt để bảo vệ và làm sạch. Mỗi một bình nhớt chứa các phân tử làm sạch hoạt hóa, chống các cặn bẩn tích tụ ở những nơi bạn không thể nhìn thấy được, nhưng lại làm hại đến động cơ xe của bạn.

Quan hệ hợp tác kỹ thuật giữa Shell và Ferrari

Hợp tác kỹ thuật giữa Shell và Ferrari giữ một vai trò quan trọng. Được ví như là "máu" của động cơ, các xe đua thể thức một sẽ khó có thể chạy ngon lành được nếu thiếu đi loại nhớt ô tô này. Dòng nhớt Shell Helix được chế tạo đặc biệt cung cấp độ làm sạch và bảo vệ chính xác trong khi tối ưu hóa năng lượng đầu ra của động cơ.

Hướng dẫn về sử dụng dầu nhớt ô tô

Bạn cảm thấy mập mờ về công nghệ dầu nhớt ô tô? Bạn muốn biết cách thay dầu nhớt ô tô của mình?

Shell Helix Product Range

View the full Shell Helix product range.

Công cụ trang