Jump menu

Main content |  back to top

DẦU NHỚT VÀ XE TẢI CỦA BẠN

Bảo vệ xe của bạn

Chúng tôi hiểu rằng việc giữ cho xe của bạn hoạt động trên đường và vận hành một cách hiệu quả là rất quan trọng. Công nghệ của Shell Rimula tạo mức bảo vệ trong ba phạm vi chính: kiểm soát axit, kiểm soát cặn dầu và kiểm soát mài mòn.

Cung cấp sự bảo vệ thông qua đường truyền lực

Đây là một phần rất quan trọng khi dầu nhớt và mỡ bôi trơn của bạn có thể bảo vệ tất cả thành phần của đường truyền lực, chống lại mài mòn, axit và cặn dầu. Khám phá làm thế nào những sản phẩm Shell khác nhau có thể giúp bảo vệ nhiều bộ phận trong chiếc xe của bạn.