Jump menu

Main content |  back to top

Cách sử dụng đúng loại dầu nhớt cho đường truyền lực có thể làm tăng thêm giá trị.

Sử dụng dầu nhớt chất lượng cao giúp làm giảm tiêu hao nhiên liệu và chi phí bảo trì, làm tăng tuổi thọ động cơ và tăng cường khả năng hoạt động cho thiết bị.

6 points detailing how using the right lubricants across the driveline can add value

6 points detailing how using the right lubricants across the driveline can add value

Tính năng kéo dài chu kỳ thay nhớt có trong dầu nhớt tổng hợp Shell Rimula như Shell Rimula R6 LM, có thể kéo dài chu kỳ thay nhớt lên đến 120,000KM (Phụ thuộc vào loại động cơ, loại hình dịch vụ và điều kiện vận hành. Tham khảo lời khuyên từ các nhà OEM về chu kỳ thay nhớt.)

“Dầu nhớt Shell” ở đây ám chỉ cho nhiều công ty khác nhau của Shell gắn liền với việc sử dụng đúng loại dầu nhớt đối với từng bộ phận cần thiết.

Sử dụng công nghệ thích ứng của Shell cho đường truyền lực có khả năng cung cấp sự bảo vệ ở bất cứ bộ phận nào thiết bị của bạn cần – từ pít-tông cho đến ổ trục.

Sự bảo vệ chống ăn mòn và cặn dầu vẫn tiếp diễn trong động cơ. Nhiều bộ phận trong thiết bị của bạn cần loại dầu nhớt có thể duy trì hiệu năng làm việc tối ưu của chúng. Sử dụng đúng loại dầu nhớt và mỡ bôi trơn có thể thật sự làm giảm tổng chi phí vận hành và chi phí sở hữu.

Loại dầu nhớt thương mại.

*Việc thực sự tiết kiệm nhiên liệu có thể dao động và tùy thuộc vào loại thiết bị, loại dầu nhớt đang sử dụng, quá trình bảo trì và điều kiện vận hành của phương tiện. Sử dụng Shell LubeMatch tìm đúng loại dầu nhớt để giúp làm sạch và bảo vệ động cơ của bạn.

Sử dụng Shell LubeMatch tìm đúng loại dầu nhớt để giúp làm sạch và bảo vệ động cơ của bạn.

Tìm đúng loại dầu nhớt cho phương tiện của bạn là việc rất quan trọng. Xem qua lời khuyên từ nhà sản xuất hoặc sử dụng công cụ Shell LubeMatch.