Jump menu

Main content |  back to top

DÒNG SẢN PHẨM DẦU NHỚT SHELL DÀNH CHO XE TẢI VÀ ĐỘNG CƠ CHỊU TẢI NẶNG

Dầu nhớt tiết kiệm nhiên liệu

Dầu nhớt Shell tiếp tục giữ vị trí dẫn dầu trong việc nghiên cứu phát triển các loại dầu nhớt tiết kiệm nhiên liệu, giúp tiết kiệm đáng kể lượng nhiên liệu tiêu thụ, từ đó làm giảm chi phí vận hành và bảo trì. Nếu tăng cường lợi ích kinh tế chính là ưu tiên của bạn, chúng tôi khuyến khích sử dụng các sản phẩm dầu nhớt Shell Rimula.

Dầu nhớt đa cấp giảm khí thải

Bảo vệ hiệu suất của hệ thống kiểm soát khí thải không những quan trọng để đảm bảo cho phương tiện của bạn phù hợp với yêu cầu của pháp luật hiện hành, mà còn để đảm bảo sự vận hành phương tiện hiệu quả. Chữ 'L' trên bao bì sản phẩm Shell Rimula là biểu thị cho tính năng “Giảm khí thải”.

Dầu nhớt đa cấp cải tiến

Những sản phẩm dầu nhớt này được chế tạo cho các phương tiện hiện đại hoạt động trên và bên ngoài đường cao tốc, đáp ứng các yêu cầu kĩ thuật của ngành công nghiệp tiên tiến và OEM.

Dầu nhớt đơn cấp

Những loại dầu nhớt này được phát triển cho một loạt các phương tiện hoạt động bên ngoài đường cao tốc và các phương tiện cũ hoạt động trên đường cao tốc.