Văn phòng chính
Địa chỉ: Lầu 7, 39 Lê Duẩn, Quận 1
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3824 0300
Fax: 84 28 3823 0389
Hỗ trợ Kỹ thuật: +84 28 1800 1140
Email cho chúng tôi

   

CÁC CÂU HỎI CHUNG VÀ BÁO CHÍ

Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Chúng tôi là ai

Tìm hiểu về con người và công việc kinh doanh của Shell, quá trình chúng tôi phát triển từ một cửa hàng nhỏ ở Luân Đôn gần 200 năm trước.

Công việc của chúng tôi

Shell là một tập đoàn năng lượng và hóa dầu toàn cầu. Chúng tôi có khoảng Gần 100 nhân viên làm việc tại Việt Nam.