Người đàn ông để râu mỉm cười trước cây với đường vẽ của biểu đồ Tạo ra giá trị cổ đông

Tạo ra giá trị cổ đông

Gia tăng giá trị thông qua danh mục đầu tư năng động và phân bổ vốn có kỷ luật

Nhìn lên bầu trời giữa các tòa nhà phản chiếu

Cung cấp năng lượng vì sự tiến bộ tạo ra tài sản cho các cổ đông của chúng tôi thông qua cổ phiếu và cổ tức của chúng tôi. Bằng cách này, chúng tôi có thể hỗ trợ quỹ tiết kiệm và quỹ hưu trí của hàng triệu người trên thế giới.

Chúng tôi kỳ vọng sẽ mang lại lợi nhuận cao bằng cách tiếp cận năng động với danh mục kinh doanh của mình. Điều đó có nghĩa là tiếp tục cung cấp năng lượng mà thế giới cần ngày nay, đồng thời tăng cường đầu tư vào năng lượng sạch hơn. Đồng thời, chúng tôi sẽ duy trì kỷ luật tài chính và bảng cân đối kế toán mạnh, để công ty của chúng tôi luôn vững mạnh, kiên cường và sẵn sàng đón nhận những cơ hội trong quá trình chuyển đổi năng lượng.

Người phụ nữ đang đứng sử dụng laptop trước cảnh hoàng hôn sau cửa sổ trong một tòa nhà

Giờ đây, chúng tôi có nhiều thế mạnh. Chúng bao gồm chiều sâu của các mối quan hệ với khách hàng của chúng tôi, các hoạt động thương mại đẳng cấp thế giới và mô hình kinh doanh tích hợp của chúng tôi nhằm sản xuất, mua, giao dịch, vận chuyển và bán năng lượng trên khắp thế giới.

Chúng tôi đang xây dựng dựa trên những thế mạnh này để chuyển đổi công ty của chúng tôi trên ba trụ cột kinh doanh là Tăng trưởng, Chuyển đổi và Thượng nguồn. Trụ cột Tăng trưởng của chúng tôi bao gồm các trạm dịch vụ, nhiên liệu dành cho khách hàng doanh nghiệp, năng lượng, hydro, nhiên liệu sinh học, sạc cho xe điện, các giải pháp dựa trên tự nhiên, cũng như thu hồi và lưu trữ carbon. Điều đó tập trung vào việc hợp tác với khách hàng của chúng tôi để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang không phát thải ròng.

Người đàn ông đang giúp một đứa trẻ tươi cười tưới cây trong vườn

Trụ cột Chuyển đổi của chúng tôi bao gồm Khí tích hợp và kinh doanh Hóa chất và Sản phẩm, đồng thời tạo ra dòng tiền bền vững. Trụ cột Thượng nguồn của chúng tôi cung cấp tiền mặt và lợi nhuận cần thiết để tài trợ cho việc phân bổ cổ đông của chúng tôi và chuyển đổi công ty của chúng tôi, bằng cách cung cấp các nguồn cung cấp dầu và khí tự nhiên quan trọng.

Bằng cách tiếp cận năng động đối với danh mục đầu tư của mình, đồng thời duy trì kỷ luật tài chính và bảng cân đối kế toán mạnh, chúng tôi sẽ tiếp tục là một điển hình đầu tư hấp dẫn cho các cổ đông của mình.