Nam và nữ công nhân mặc áo trang phục màu đỏ, đội mũ bảo hiểm trắng và đeo thiết bị bảo vệ thính giác khi đi bộ

Các giá trị cốt lõi của chúng tôi

Tuân theo giá trị cốt lõi của chúng tôi và luôn tập trung vào sự an toàn

Hai người phụ nữ ngồi ở bàn nhìn vào máy tính và máy tính bảng

Cung cấp năng lượng vì sự tiến bộ được củng cố dựa trên các giá trị cốt lõi của chúng tôi về sự trung thực, tính chính trực và tôn trọng con người cũng như luôn tập trung vào sự an toàn.

Các Nguyên tắc Kinh doanh Chung của Shell, Quy tắc Ứng xử và Đạo đức và Sổ tay Tuân thủ giúp mỗi người tại Shell hành động phù hợp với các giá trị này và tuân thủ các luật và quy định có liên quan.

Chúng tôi đã giới thiệu một khuôn khổ ra quyết định mới để đảm bảo rằng chúng tôi tiếp tục đưa ra các quyết định có đạo đức phù hợp với Quy tắc Ứng xử của chúng tôi.

Chúng tôi kinh doanh theo hướng rõ ràng, cởi mở và hết lòng thúc đẩy sự minh bạch trong toàn ngành.

Giữ an toàn cho nhân viên, nhà thầu và cộng đồng địa phương là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là không gây hại cho con người và không gây rò rỉ trong các hoạt động của chúng tôi.