Loại dầu động cơ này thích hợp cho ba ứng dụng riêng biệt:

  1. Động cơ truyền động tàu thủy từ tàu cỡ nhỏ tới cỡ trung 
  2. Động cơ phụ của tàu thủy
  3. Hệ thống phát điện tĩnh
Dòng sản phẩm Động cơ Máy phát điện Shell Argina và Gadina

Dòng sản phẩm Shell Argina & Gadinia

Dòng sản phẩm dầu động cơ cho máy phát điện của Shell được tạo ra để giảm thiểu mức tích tụ cặn bám và giữ sạch động cơ. Khám phá dòng sản phẩm.

Tải về Tài liệu quảng cáo Động cơ Máy phát điện Shell