Loại dầu động cơ này thích hợp cho ba ứng dụng riêng biệt:

  1. Động cơ truyền động tàu thủy từ tàu cỡ nhỏ tới cỡ trung 
  2. Động cơ phụ của tàu thủy
  3. Hệ thống phát điện tĩnh
Dòng sản phẩm Động cơ Máy phát điện Shell Argina và Gadina

Dòng sản phẩm Shell Argina & Gadinia

Dòng sản phẩm dầu động cơ cho máy phát điện của Shell được tạo ra để giảm thiểu mức tích tụ cặn bám và giữ sạch động cơ. Khám phá dòng sản phẩm.

Tải về Tài liệu quảng cáo Động cơ Máy phát điện Shell

Thông tin thêm về Chất bôi trơn cho Doanh nghiệp

Sản phẩm dầu nhờn cho khách hàng công nghiệp

Hãy tìm hiểu xem các nghiên cứu tình huống cũng như những hỗ trợ và tư vấn chuyên môn mà chúng tôi cung cấp thông qua các dịch vụ liên quan đến chất bôi trơn đang hàng ngày trợ giúp cho những công ty tương tự công ty của bạn như thế nào

Phiếu dữ liệu

Tìm kiếm những thông tin chính về đặc tính kỹ thuật và độ an toàn của các sản phẩm Shell tại www.epc.shell.com