Loại dầu động cơ này thích hợp cho ba ứng dụng riêng biệt:

  1. Động cơ truyền động tàu thủy từ tàu cỡ nhỏ tới cỡ trung 
  2. Động cơ phụ của tàu thủy
  3. Hệ thống phát điện tĩnh

Thông tin thêm về Chất bôi trơn cho Doanh nghiệp

Sản phẩm dầu nhờn cho khách hàng công nghiệp

Hãy tìm hiểu xem các nghiên cứu tình huống cũng như những hỗ trợ và tư vấn chuyên môn mà chúng tôi cung cấp thông qua các dịch vụ liên quan đến chất bôi trơn đang hàng ngày trợ giúp cho những công ty tương tự công ty của bạn như thế nào