Dầu nhớt Shell - dầu máy nén khí

Dòng sản phẩm Shell Corena

Hãy khám phá dãy sản phẩm Shell Corena, từ loại dầu thông dụng dùng trong các ứng dụng tuổi thọ tiêu chuẩn cho đến loại dầu tổng hợp được cải tiến để có thể vận hành kéo dài đến ba năm.

Tải về tài liệu quảng cáo Shell Corena

Thông tin thêm về Chất bôi trơn cho Doanh nghiệp

Sản phẩm dầu nhờn cho khách hàng công nghiệp

Hãy tìm hiểu xem các nghiên cứu tình huống cũng như những hỗ trợ và tư vấn chuyên môn mà chúng tôi cung cấp thông qua các dịch vụ liên quan đến chất bôi trơn đang hàng ngày trợ giúp cho những công ty tương tự công ty của bạn như thế nào

Phiếu dữ liệu

Tìm kiếm những thông tin chính về đặc tính kỹ thuật và độ an toàn của các sản phẩm Shell tại www.epc.shell.com