Dòng sản phẩm Shell Turbo

Dòng sản phẩm Shell Turbo

Chọn một loại dầu tuabin từ dòng sản phẩm Shell Turbo đã được pha chế đặc biệt để giảm thiểu thời gian dừng máy dưới các điều kiện vận hành liên tục

Tải về tài liệu quảng cáo Shell Turbo

Thông tin thêm về Chất bôi trơn cho Doanh nghiệp

Sản phẩm dầu nhờn cho khách hàng công nghiệp

Hãy tìm hiểu xem các nghiên cứu tình huống cũng như những hỗ trợ và tư vấn chuyên môn mà chúng tôi cung cấp thông qua các dịch vụ liên quan đến chất bôi trơn đang hàng ngày trợ giúp cho những công ty tương tự công ty của bạn như thế nào

Phiếu dữ liệu

Tìm kiếm những thông tin chính về đặc tính kỹ thuật và độ an toàn của các sản phẩm Shell tại www.epc.shell.com