Chúng tôi cũng hiểu rằng chất lượng của các loại dầu quan trọng này có ý nghĩa rất lớn, và việc sử dụng một loại dầu điều chế chất lượng ổn định có ảnh hưởng lớn tới sự thành công của doanh nghiệp bạn.

Bất kể nhu cầu và ứng dụng của bạn là gì, Shell có thể cung cấp đầy đủ các loại dầu điều chế; khách hàng từ các ngành khác nhau sẽ nhận được giá trị vô tận từ việc sử dụng dầu điều chế Shell. Ngoài ra, Shell còn cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn và cố vấn kỹ thuật để hỗ trợ cho nhu cầu hoạt động của bạn.

Ứng dụng của Dầu Điều chế Shell

Dầu điều chế là loại dầu đặc biệt được sử dụng trong nhiều ngành hóa chất và kỹ thuật, hoặc dưới dạng nguyên liệu thô hoặc với mục đích hỗ trợ điều chế. Shell là một trong các nhà sản xuất dầu điều chế hàng đầu và nhận thức được vai trò quan trọng của dầu điều chế đối với sản phẩm cũng như hoạt động của khách hàng. Tìm hiểu thêm nhiều câu chuyện khác về ứng dụng Dầu Điều chế Shell và thành công của các ứng dụng này.

Tìm hiểu thêm về những lợi thế cạnh tranh vô tận khi sử dụng Dầu Điều chế Shell

Next generation process oils

Conventional process oils

Thông tin thêm về Chất bôi trơn cho Doanh nghiệp

Sản phẩm dầu nhờn cho khách hàng công nghiệp

Hãy tìm hiểu xem các nghiên cứu tình huống cũng như những hỗ trợ và tư vấn chuyên môn mà chúng tôi cung cấp thông qua các dịch vụ liên quan đến chất bôi trơn đang hàng ngày trợ giúp cho những công ty tương tự công ty của bạn như thế nào

Phiếu dữ liệu

Tìm kiếm những thông tin chính về đặc tính kỹ thuật và độ an toàn của các sản phẩm Shell tại www.epc.shell.com