Hình ảnh dầu Shell Helix Ultra Professional AH-L 5W-30

Dầu động cơ tổng hợp toàn phần - Được thiết kế riêng để đáp ứng những đòi hỏi đặc biệt của nhà sản xuất động cơ.

Shell Helix Ultra Professional AH-L 5W-30:

  • Được thiết kế để đáp ứng những đòi hỏi khắt khe của một số động cơ hiệu năng cao, kể cả Hyundai, và những động cơ đòi hỏi phải đạt thông số kỹ thuật ACEA C2
  • Hyundai đề xuất sử dụng các sản phẩm của Shell khi bảo trì châm dầu nhớt cho xe của họ
  • Chúng tôi có mối quan hệ hợp tác toàn cầu với Hyundai tại hơn 67 quốc gia trên khắp thế giới 
  • Shell là công ty dầu nhớt duy nhất được phép gia nhập vào các chương trình Tiền Bảo Trì và Bảo Trì Nhanh của Hyundai

Quy cách kỹ thuật: Được Hyundai đề xuất; ACEA C2

Nội dung nổi bật

Shell LubeMatch

Sử dụng công cụ LubeMatch của Shell để tìm loại dầu nhớt phù hợp cho xe của bạn.