Shell Helix HX7 SN 10W-30

Dầu động cơ sản xuất bằng công nghệ tổng hợp - Bảo vệ lâu dài chống cặn bùn.

  • Cung cấp sự bảo vệ chống cặn bùn mà không có dầu nhớt công nghệ tổng hợp và gốc khoáng nào có thể sánh kịp 1
  • Giúp kéo dài tuổi thọ động cơ bằng cách cung cấp sự bảo vệ chống mài mòn mà không có dầu nhớt công nghệ tổng hợp hay gốc khoáng nào có thể sánh kịp 2

 

Quy cách kỹ thuật: API SN; ILSAC GF-5

1 Dựa vào thử nghiệm cặn bùn theo Chuỗi VG sử dụng dầu nhớt 5W-30. Công nghệ tổng hợp là nói tới các loại dầu nhớt động cơ sử dụng cả nguyên liệu tổng hợp và nguyên liệu gốc khoáng

2 Dựa vào thử nghiệm mài mòn theo Chuỗi IVA sử dụng dầu nhớt 5W-30. Công nghệ tổng hợp là nói tới các loại dầu nhớt động cơ sử dụng cả nguyên liệu tổng hợp và nguyên liệu gốc khoáng

Nội dung nổi bật

Shell LubeMatch

Sử dụng công cụ LubeMatch của Shell để tìm loại dầu nhớt phù hợp cho xe của bạn.