Dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi muốn thông tin đến bạn về việc thu thập thông tin cá nhân của bạn do công ty hoặc các công ty trong tập đoàn Shell (‘Shell’) thực hiện nhằm cho mục đích nào và quyền của bạn trong vấn đề đó. Vui lòng chọn (các) Thông báo về quyền riêng tư liên quan đến bạn từ những phần dưới đây.

Thông báo về quyền riêng tư này có thể được thay thế bằng thông báo khác/địa phương. Thông báo này cũng có ở các ngôn ngữ địa phương (nếu thích hợp) từ trang web quốc gia Shell thích hợp.

Shell đã thông qua Các quy tắc ràng buộc của công ty quy định về việc tuân thủ quyền riêng tư đã được Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Hà Lan phê duyệt để các công ty Shell có thể chuyển dữ liệu cá nhân của nhân viên và khách hàng Châu Âu một cách hợp pháp cho các công ty khác trong tập đoàn Shell tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu của EU.

Xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan ngại nào liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn – chi tiết liên lạc có trong Thông báo về quyền riêng tư thích hợp dưới đây và từ trang web quốc gia Shell cho địa điểm của bạn.

 

Người truy cập, Khách hàng thân thiết, Người đùng ứng dụng Shell

Thông tin của người là hoặc đã là khách hàng bán lẻ, thành viên của chương trình khách hàng thân thiết của Shell, khách truy cập trang web Shell và/hoặc người dùng ứng dụng kỹ thuật số Shell.

Nộp đơn xin việc

Thông tin cho những ứng viên xin việc, hoặc tham gia sự kiện tuyển dụng hoặc thực hiện đánh giá với Shell.

Khách hàng kinh doanh, nhà cung cấp, đối tác hoặc nhà đầu tư

Thông tin về cá nhân liên quan đến khách hàng kinh doanh (B2B), nhà cung cấp, đối tác kinh doanh, những người có liên quan và/hoặc nhà đầu tư của chúng tôi.

Nhân viên, nhà thầu hoặc người phụ thuộc hiện tại hoặc trước đây của Shell

Thông tin về những người hiện là hoặc đã là nhân viên, người thực tập hay nhà thầu cũng như người phụ thuộc của nhân viên Shell.