Dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi muốn thông tin đến bạn về việc thu thập thông tin cá nhân của bạn do công ty hoặc các công ty trong tập đoàn Shell (‘Shell’) thực hiện nhằm cho mục đích nào và quyền của bạn trong vấn đề đó. Vui lòng chọn (các) Thông báo về quyền riêng tư liên quan đến bạn từ những phần dưới đây.

Thông báo về quyền riêng tư này có thể được thay thế bằng thông báo khác/địa phương. Thông báo này cũng có ở các ngôn ngữ địa phương (nếu thích hợp) từ trang web quốc gia Shell thích hợp.

Xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan ngại nào liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn – chi tiết liên lạc có trong Thông báo về quyền riêng tư thích hợp dưới đây và từ trang web quốc gia Shell cho địa điểm của bạn.

 

Nộp đơn xin việc

Thông tin cho những ứng viên xin việc, hoặc tham gia sự kiện tuyển dụng hoặc thực hiện đánh giá với Shell.