Thông báo về Quyền riêng tư - Khách hàng Doanh nghiệp, Nhà cung ứng và Đối tác Kinh doanh

Thông báo này quy định những dữ liệu cá nhân nào chúng tôi thu thập, cho mục đích gì và các quyền của bạn trong khía cạnh này.

Thông báo về quyền riêng tư này bao gồm những thông tin nào?

Thông báo về Quyền riêng tư này cung cấp thông tin liên quan đến dữ liệu cá nhân được xử lý bởi một công ty hoặc các công ty trong các công ty của tập đoàn Shell (‘Shell’ hoặc ‘chúng tôi’) liên quan đến (i) các cá nhân làm việc cho, hoặc thay mặt cho, hoặc là cổ đông của khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi (‘Khách hàng Doanh nghiệp’), (ii) nhà cung ứng hoặc nhà cung cấp ('Nhà cung ứng'), (iii) đối tác doanh nghiệp, bao gồm trong các liên doanh không do Shell điều hành, cũng như các nhà đầu tư và cổ đông (‘Đối tác Kinh doanh’).

Đối với các cá nhân cần có quyền truy cập vào trang web Shell thay mặt cho Khách hàng Doanh nghiệp, Nhà cung ứng hoặc Đối tác Kinh doanh, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thêm thông tin để cho phép bạn được nhận diện vì các mục đích về sức khỏe, an toàn và an ninh và để quản lý mối quan hệ giữa Shell và Khách hàng Doanh nghiệp, Nhà cung ứng hoặc Đối tác Kinh doanh có liên quan. Để biết thêm thông tin vui lòng tham khảo Thông báo về Quyền riêng tư - Nhân viên, Nhà thầu và Người phụ thuộc của Tập đoàn Shell tại https://www.shell.com.vn/privacy/ex-employee-notice.html.

Đối với khách hàng cá nhân bán lẻ, thành viên của chương trình khách hàng thân thiết của Shell, khách truy cập các trang web của Shell hoặc người dùng ứng dụng của Shell, vui lòng tham khảo Thông báo về Quyền riêng tư - B2C tại https://www.shell.com.vn/privacy/b2c-notice.html.

Đối với các cá nhân xin làm việc cho Shell, hoặc tham gia sự kiện tuyển dụng hoặc thực hiện đánh giá, vui lòng tham khảo Thông báo về Quyền riêng tư - Tuyển dụng của Tập đoàn Shell tại https://www.shell.com.vn/privacy/job-applicant-notice.html.

Các thông báo này cũng có trên các trang web của Shell tại nhiều địa điểm khác nhau mà chúng tôi hoạt động, bằng các ngôn ngữ địa phương và để phản ánh các yêu cầu địa phương nếu thích hợp.

Cũng như Thông báo về Quyền riêng tư này, các thông báo trước và các tuyên bố bổ sung về quyền riêng tư có thể có thêm thông tin về cách thức Shell xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Trong những trường hợp đó, từng thông báo về quyền riêng tư sẽ được thông báo riêng cho bạn. Các thông báo về quyền riêng tư này có thể thay đổi giữa các quốc gia mà chúng tôi hoạt động để phản ánh thực tiễn địa phương và các yêu cầu luật pháp hiện hành.

Thông báo về Quyền riêng tư này giải thích những dữ liệu cá nhân nào được xử lý về bạn, tại sao chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và nhằm mục đích gì, khoảng thời gian mà chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn dữ liệu cá nhân, cách truy cập và cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn, cũng như các lựa chọn mà bạn có liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn và nơi bạn nên liên lạc để biết thêm thông tin.

Nếu dữ liệu cá nhân của trẻ em được thu thập, việc này yêu cầu sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Thông báo Đặc biệt - nếu bạn dưới 15 tuổi. Xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em

Ngoại trừ những trường hợp mà Shell tổ chức các sự kiện giáo dục được thiết kế đặc biệt dành riêng cho trẻ em, chúng tôi không thu thập dữ liệu cá nhân của người dưới 15 tuổi một cách có chủ đích. Nếu bạn dưới 15 tuổi, vui lòng đừng gửi cho chúng tôi các dữ liệu cá nhân của bạn, ví dụ như tên, địa chỉ và địa chỉ email của bạn. Nếu bạn muốn liên lạc với Shell theo cách yêu cầu bạn phải gửi dữ liệu cá nhân (như cho các sự kiện giáo dục hoặc sự kiện sáng tạo), vui lòng đề nghị cha/mẹ hoặc người giám hộ của bạn thực hiện điều này thay mặt bạn.

Các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn.

Chúng tôi xử lý những dữ liệu cá nhân nào về bạn? Thu thập thông tin

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân từ và liên quan đến những người là, hoặc làm việc cho hoặc thay mặt hoặc là những người là cổ đông trong Khách hàng Doanh nghiệp, Nhà cung ứng, Đối tác Kinh doanh của chúng tôi trong các nhóm sau đây:

 • Thông tin liên lạc riêng tư (như tên, địa chỉ bưu điện hoặc e-mail và số điện thoại) chỉ khi cần thiết; hoặc
 • Thông tin liên hệ kinh doanh và các thông tin khác (chẳng hạn như chức danh công việc, bộ phận, tên của tổ chức và các giao dịch của bạn với Shell thay mặt cho chính bạn hoặc Khách hàng Doanh nghiệp, Nhà cung ứng, Đối tác Kinh doanh có liên quan).

Kiểm tra

Ngoài ra, để tuân theo các nghĩa vụ pháp lý và quy định, bảo vệ tài sản và nhân viên/nhà thầu của Shell và cụ thể là đảm bảo rằng Shell có thể tuân thủ luật pháp về quản lý giao dịch, chống rửa tiền và/hoặc hối lộ và tham nhũng và các yêu cầu quy định khác, chúng tôi tiến hành kiểm tra (trước hợp đồng và định kỳ sau hợp đồng) đối với chủ sở hữu, cổ đông và giám đốc của Khách hàng Doanh nghiệp, Nhà cung ứng và Đối tác Kinh doanh của chúng tôi. Việc kiểm tra này được tiến hành dựa vào danh sách các biện pháp chế tài công khai hoặc do chính phủ ban hành và các nguồn truyền thông. Việc kiểm tra này không liên quan đến lập hồ sơ hoặc ra quyết định tự động đối với các bên đối tác hoặc các bên đối tác tiềm năng.

Các mục đích mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Ai chịu trách nhiệm về các dữ liệu cá nhân được thu thập?

Công ty Shell Việt Nam Trách nhiệm Hữu hạn, có địa chỉ văn phòng là Tầng 7, 39 Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, sẽ chịu trách nhiệm về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, một mình hoặc cùng với các công ty liên kết của mình trong các công ty của tập đoàn Shell.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm mục đích gì?

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân được nêu trong Thông báo về Quyền riêng tư này cho những mục đích sau:

 • Thực hiện công việc kinh doanh - bao gồm cung cấp, nghiên cứu, phát triển và cải thiện sản phẩm hoặc dịch vụ; ký kết và thực hiện các thỏa thuận với Khách hàng Doanh nghiệp, Nhà cung ứng và Đối tác Kinh doanh; ghi nhận và giải quyết các dịch vụ, sản phẩm và vật tư đến và từ công ty Shell; quản lý mối quan hệ và tiếp thị như duy trì và thúc đẩy giao tiếp với khách hàng hiện tại và tiềm năng, quản lý tài khoản, dịch vụ khách hàng, và phát triển, thực hiện và phân tích khảo sát thị trường và các chiến lược tiếp thị;
 • Tổ chức và quản lý doanh nghiệp - bao gồm quản lý tài chính, quản lý tài sản, sát nhập, tách rời, mua lại và thoái vốn, thực hiện việc kiểm soát, báo cáo quản lý, phân tích, kiểm toán nội bộ và điều tra;
 • Sức khỏe, an toàn và an ninh - bao gồm bảo vệ tính mạng hoặc sức khỏe cá nhân, sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, bảo vệ các công ty và nhân viên Shell, xác thực tình trạng cá nhân và các quyền tiếp cận; hoặc
 • Tuân thủ về mặt pháp lý và/hoặc quy định - bao gồm tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định.

Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm mục đích thứ cấp nếu có liên quan chặt chẽ, chẳng hạn như:

 • lưu trữ, xóa hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân;
 • ngăn chặn gian lận, kiểm tra, điều tra, giải quyết tranh chấp hoặc các mục đích bảo hiểm, kiện tụng và biện hộ trước các khiếu nại; hoặc
 • nghiên cứu về thống kê, lịch sử hoặc khoa học.

Truyền thông và Tiếp thị

Bạn có thể nhận được các ưu đãi thay mặt cho Khách hàng Doanh nghiệp, Nhà cung ứng hoặc Đối tác Kinh doanh có liên quan. Trong tất cả các trường hợp, bạn sẽ có cơ hội sử dụng chức năng hủy đăng ký thông qua các kênh kỹ thuật số khác nhau mà chúng tôi sử dụng để tương tác với bạn.

Chúng tôi sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu chúng tôi có cơ sở hợp pháp để thực hiện việc đó.

Tại sao chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn?

Dữ liệu cá nhân đề cập trong Thông báo về Quyền riêng tư này chỉ được xử lý:

 • để thực hiện các bước theo yêu cầu của cá nhân trước khi ký kết hợp đồng;
 • khi cần thiết phải tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định mà công ty/các công ty Shell có liên quan phải tuân theo;
 • khi cần thiết cho các mục đích lợi ích chính đáng mà công ty/các công ty Shell có liên quan theo đuổi, trừ trường hợp các lợi ích đó bị chi phối bởi các lợi ích hoặc quyền cơ bản và quyền tự do của (các) cá nhân; hoặc
 • (chỉ khi được yêu cầu về mặt pháp lý) với sự đồng ý rõ ràng của cá nhân.

Trong những trường hợp mà việc xử lý dữ liệu dựa trên sự đồng ý, và tuân theo luật pháp hiện hành của địa phương mà luật này có quy định khác, bạn có quyền hủy bỏ quyết định đồng ý vào bất kỳ lúc nào. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của việc xử lý trước khi rút lại sự đồng ý.

 

Shell cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi đã áp dụng công nghệ và các chính sách nhằm mục tiêu bảo vệ sự riêng tư của bạn không bị truy cập trái phép và sử dụng không đúng cách. Cụ thể là chúng tôi có thể sử dụng mã hóa cho một số dịch vụ của mình, chúng tôi áp dụng quy trình xác thực và kiểm tra khi truy cập các dịch vụ của Shell và chúng tôi thường xuyên kiểm tra, đánh giá và thẩm định tính hiệu quả của các biện pháp bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai?

Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai?

Dữ liệu cá nhân được đề cập trong Thông báo về Quyền riêng tư này chỉ được xử lý riêng cho các mục đích nói trên và sẽ chỉ được chia sẻ trên cơ sở thật sự cần phải biết với:

 • Các công ty khác trong các công ty của tập đoàn Shell;
 • Các đại lý được ủy quyền của bên thứ ba, nhà cung cấp dịch vụ, kiểm toán viên độc lậpvà/hoặc các nhà thầu phụ của Shell; hoặc
 • Cơ quan côngquyền, chính phủ, cơ quan quản lý hoặc cơ quan tài chính có thẩm quyền khi cần tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định mà công ty/các công ty Shell có liên quan phải tuân theo hoặc được cho phép bởi luật hiện hành của địa phương.

Tương tác với Shell thông qua phương tiện truyền thông xã hội

Nếu bạn chọn tương tác với Shell thông qua phương tiện truyền thông xã hội trên trang truyền thông xã hội do Shell quản trị (‘Trang Truyền thông Xã hội của Shell’) như Facebook, Instagram, Twitter hoặc LinkedIn, dữ liệu cá nhân của bạn (như tên, ảnh hồ sơ của bạn và thực tế là bạn quan tâm đến Shell) sẽ hiển thị đối với tất cả khách truy cập trang web cá nhân của bạn tùy thuộc vào cài đặt quyền riêng tư của bạn trên nền tảng truyền thông xã hội có liên quan và cũng sẽ hiển thị đối với Shell. Bạn có thể xóa bất kỳ thông tin nào mà bạn chia sẻ trên các trang web này bất cứ lúc nào thông qua tài khoản trên nền tảng truyền thông xã hội có liên quan của bạn. Shell không theo dõi những hoạt động của bạn trên các trang truyền thông xã hội khác mà bạn sử dụng. Nếu bạn gửi tin nhắn đến Shell qua bất kỳ dịch vụ nhắn tin nào trên nền tảng truyền thông xã hội thì những tin nhắn này sẽ được lưu giữ không quá một tháng sau khi nhận. Vui lòng liên lạc với Shell nếu bạn muốn thực hiện một yêu cầu mà bạn không thể tự thực hiện và điều đó liên quan đến Trang Truyền thông Xã hội của Shell - hãy xem phần dưới đây

Ngoài ra và trong phạm vi mà Shell chịu trách nhiệm chung với nền tảng truyền thông xã hội của Trang Truyền thông Xã hội của Shell, Shell sẽ có quyền truy cập thông qua nền tảng truyền thông xã hội vào dữ liệu tổng hợp cung cấp số liệu thống kê và thông tin chi tiết giúp hiểu các loại hành động bạn thực hiện trên các Trang Truyền thông Xã hội của Shell. Để biết thêm thông tin về cách dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý trên các nền tảng truyền thông xã hội đó, bao gồm mọi quảng cáo mục tiêu mà bạn có thể nhận được, vui lòng tham khảo những cài đặt quyền riêng tư có thể truy cập thông qua tài khoản trên nền tảng truyền thông xã hội có liên quan của bạn.

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển ra bên ngoài quốc gia của bạn, tuân theo các biện pháp bảo vệ thích hợp.

Chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến các quốc gia khác

Nếu dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển đến các công ty trong tập đoàn Shell và/hoặc các bên thứ ba được ủy quyền nằm ngoài quốc gia của bạn, chúng tôi áp dụng các biện pháp về mặt tổ chức, hợp đồng và pháp lý để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn chỉ được xử lý riêng cho các mục đích nói trên và các mức bảo vệ thích hợp đã được áp dụng để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Các biện pháp này bao gồm Quy tắc Ràng buộc của Doanh nghiệp về việc chuyển dữ liệu trong tập đoàn Shell và đối với các công ty Shell tại EU, Ủy Ban Châu Âu đã phê duyệt cơ chế chuyển dữ liệu đến các bên thứ ba cũng như mọi yêu cầu pháp lý bổ sung của địa phương. Bạn có thể tìm thấy bản sao của Quy tắc Ràng buộc của Doanh nghiệp của Shell tại https://www.shell.com.vn/privacy.html hoặc bằng cách liên hệ với privacy-office-SI@shell.com.

Hậu quả của việc không cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn là gì?

Dữ liệu cá nhân do Shell thu thập cho các quy trình này dù trực tiếp hay gián tiếp là cần thiết để:

 • Đáp ứng các yêu cầu pháp lý và/hoặc được yêu cầu để ký kết hợp đồng với một bên đối tác và tiếp tục ký hợp đồng với bên đối tác đó; hoặc
 • Duy trì mối liên lạc với Khách hàng Doanh nghiệp, Nhà cung ứng và Đối tác Kinh doanh.

Việc không cung cấp thông tin theo yêu cầu của chúng tôi sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng của chúng tôi trong việc liên lạc với bạn, hoặc khả năng ký kết hợp đồng với bên đối tác hoặc tiếp tục ký hợp đồng với một bên đối tác của chúng tôi.

Shell sẽ chỉ giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian xác định

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?

Với một số ngoại lệ được giải thích trong các tuyên bố bổ sung về quyền riêng tư, bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được yêu cầu để ký kết và thực hiện thỏa thuận với Khách hàng Doanh nghiệp, Nhà cung ứng và Đối tác Kinh doanh hoặc để xem xét hồ sơ đấu thầu hoặc hồ sơ mời thầu, sẽ được lưu giữ trong thời gian tồn tại quan hệ hợp đồng và tối đa là 15 năm sau đó. Đối với các thỏa thuận có thời hạn trên năm năm và nhằm các mục đích nói trên, các thỏa thuận này sẽ được lưu giữ trong 35 năm có hiệu lực từ khi bắt đầu thỏa thuận.

Trong mọi trường hợp khác cho các mục đích nói trên, bao gồm dữ liệu cá nhân được thu thập như là một phần trong mọi hồ sơ đấu thầu không thành công với Shell hoặc liên quan đến việc kiểm tra dựa vào danh sách các biện pháp chế tài công khai hoặc do chính phủ ban hành và các nguồn truyền thông, dữ liệu cá nhân đó được lưu giữ không quá 15 năm sau khi được thu thập lần đầu.

Trong mọi trường hợp, thông tin có thể được lưu giữ trong (a) thời gian dài hơn nếu có lý do về mặt pháp lý hoặc quy định để thực hiện điều này (trong trường hợp đó thông tin sẽ được xóa sau khi không còn yêu cầu cho mục đích pháp lý hoặc quy định) hoặc (b) thời gian ngắn hơn nếu cá nhân phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ và không còn có mục đích kinh doanh chính đáng để lưu giữ dữ liệu đó nữa.

  

Các quyền của bạn và cách để thực hiện các quyền đó

Các quyền của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi cố gắng lưu giữ thông tin chính xác nhất có thể. Bạn có thể yêu cầu:

 • truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn;
 • sửa chữa hoặc xóa dữ liệu cá nhân (nhưng chỉ khi chúng không còn cần thiết cho mục đích kinh doanh chính đáng);
 • rằng bạn không còn nhận được thông tin tiếp thị thay mặt cho Khách hàng Doanh nghiệp, Nhà cung ứng hoặc Đối tác Kinh doanh có liên quan;
 • rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được hạn chế; và/hoặc
 • rằng bạn nhận dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho Shell theo hình thức có kết cấu, kỹ thuật số sẽ được truyền đến một bên khác, nếu điều này khả thi về mặt kỹ thuật.

Để thực hiện bất kỳ yêu cầu nào trong số các yêu cầu này, vui lòng liên hệ DPO-VN@shell.com.

Bạn có thể liên hệ với ai nếu bạn có thắc mắc, quan ngại hoặc khiếu nại về dữ liệu cá nhân của mình?

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề, thắc mắc hoặc khiếu nại nào liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng liên hệ DPO-VN@shell.com hoặc bạn có thể liên hệ Privacy-Office-SI@shell.com.

Bạn cũng có thể liên hệ với Giám Đốc về Quyền Riêng Tư của Tập đoàn Shell tại Shell International B.V. The Hague, Hà Lan - Đăng ký Thương mại, số 27155369 Thư từ: PO Box 162, 2501 AN, The Hague.

Nếu bạn không hài lòng với việc Shell xử lý dữ liệu cá nhân của mình, thì bạn có quyền nộp đơn khiếu nại lên Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Hà Lan có địa chỉ là Prins Clauslaan 60, 2595 AJ The Hague, Hà Lan. Vui lòng truy cập trang https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en để biết thêm thông tin.

Chúng tôi sử dụng cookie trên các trang web của mình để cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng tốt nhất có thể.

Cookie và các công nghệ tương tự

Shell có thể sử dụng cookie và các công nghệ tương tự nhằm mục đích thu thập và lưu trữ thông tin khi bạn truy cập vào một trang web của Shell. Điều này cho phép Shell nhận biết trình duyệt internet của bạn và thu thập dữ liệu về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, những trang mà bạn truy cập, thời lượng truy cập và nhận biết những thông tin này khi bạn trở lại để chúng tôi cải thiện trải nghiệm của bạn khi truy cập vào (các) trang web của chúng tôi. Bạn có thể kiểm soát và quản lý các tùy chọn cookie của mình bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt hoặc sử dụng công cụ tùy chọn cookie của Shell trên Các trang web của Shell - để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách Cookie của Shell tại https://www.shell.com.vn/cookie-policy.html.

 

Thông báo về quyền riêng tư này được cập nhật theo thời gian.

Những thay đổi về Thông báo về quyền riêng tư này

Thông báo về quyền riêng tư này có thể được thay đổi theo thời gian. Bạn nên thường xuyên xem lại Thông báo về quyền riêng tư này để biết những thay đổi có thể xảy ra. Thông báo về quyền riêng tư này được cập nhật lần cuối vào tháng 12 năm 2021.