Thông báo về Quyền riêng tư - B2C, Khách hàng Thân thiết hoặc Năng lượng, Người dùng Ứng dụng Shell và Khách truy cập các trang web của chúng tôi

Thông báo này quy định những dữ liệu cá nhân nào chúng tôi thu thập, cho mục đích gì và các quyền của bạn trong khía cạnh này.

Thông báo về quyền riêng tư này bao gồm những thông tin nào?

Thông báo về Quyền riêng tư này cung cấp thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi sử dụng dịch vụ và/hoặc mua sản phẩm từ hoặc thay mặt cho một công ty hoặc các công ty trong tập đoàn Shell (“Shell” hoặc “chúng tôi”) cho dù là:

 1. khách hàng bán lẻ, khách hàng năng lượng hay khách hàng di động điện tử;
 2. thành viên của chương trình khách hàng thân thiết của Shell chẳng hạn như Club Smart, Chương trình CHIA SẺ (‘Chương trình Khách hàng thân thiết của Shell’);
 3. khách truy cập vào trang web của Shell (‘Trang web’ hoặc ‘Trang web của Shell’); và/hoặc
 4. người dùng Ứng dụng của Shell hoặc các ứng dụng của Shell khác (‘Ứng dụng Shell’).

Các thông báo này cũng có trên các trang web của Shell tại nhiều địa điểm khác nhau mà chúng tôi hoạt động, bằng các ngôn ngữ địa phương và để phản ánh các yêu cầu địa phương nếu thích hợp.

Cũng như Thông báo về Quyền riêng tư này, các thông báo trước và các tuyên bố bổ sung về quyền riêng tư có thể có thêm thông tin về cách thức Shell xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Đây sẽ là trường hợp ví dụ nếu bạn là một khách hàng năng lượng hoặc khách hàng di động điện tử. Trong những trường hợp đó, từng thông báo về quyền riêng tư sẽ được thông báo riêng cho bạn. Các thông báo về quyền riêng tư này có thể thay đổi giữa các quốc gia mà chúng tôi hoạt động để phản ánh thực tiễn địa phương và các yêu cầu luật pháp hiện hành.

Thông báo về quyền riêng tư này giải thích về những dữ liệu cá nhân nào được xử lý về bạn; tại sao chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và nhằm mục đích gì; khoảng thời gian mà chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn; cách truy cập và cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn, cũng như các lựa chọn mà bạn có về các dữ liệu cá nhân của mình và nơi cần liên lạc để tìm hiểu thêm thông tin.

Nếu dữ liệu cá nhân của trẻ em được thu thập thì điều này cần có sự đồng ý của cha/mẹ hoặc người giám hộ.

Thông báo Đặc biệt - nếu bạn dưới 15 tuổi. Xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em

Ngoại trừ những trường hợp mà Shell tổ chức các sự kiện giáo dục được thiết kế dành riêng cho trẻ em, chúng tôi không thu thập dữ liệu cá nhân của người dưới 15 tuổi một cách có chủ đích. Nếu bạn dưới 15 tuổi (hoặc ở độ tuổi khác để phản ánh yêu cầu pháp lý địa phương như được thông báo trên trang web của Shell ở địa điểm của bạn), vui lòng đừng gửi cho chúng tôi các dữ liệu cá nhân của bạn, ví dụ như tên, địa chỉ và địa chỉ email của bạn. Nếu bạn muốn liên lạc với Shell theo cách yêu cầu bạn phải gửi dữ liệu cá nhân (như cho các sự kiện giáo dục hoặc sự kiện sáng tạo), xin hãy đề nghị cha/mẹ hoặc người giám hộ của bạn thực hiện điều này thay mặt bạn.

Phần này mô tả các nguồn khác nhau mà chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi xử lý những dữ liệu cá nhân nào về bạn? Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin, bao gồm dữ liệu cá nhân về bạn, với tư cách là khách hàng của Shell, người dùng Ứng dụng Shell và/hoặc khách truy cập vào Trang web của Shell hoặc trang truyền thông xã hội do Shell quản trị (‘Trang Truyền thông Xã hội của Shell’). Thông tin này có thể là:

 • Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi - khi tạo hồ sơ tài khoản Shell, chúng tôi sẽ hỏi tên, địa chỉ e-mail và giới tính của bạn (để chúng tôi có thể xưng hô thích hợp với bạn nhưng bạn không bắt buộc phải cung cấp cho chúng tôi thông tin này), các lựa chọn liên lạc ưu tiên của bạn và thông tin cần thiết để trả lời bất kỳ câu hỏi bảo mật nào. Nếu bạn quyết định trở thành thành viên của chương trình khách hàng thân thiết của Shell, người dùng Ứng dụng Shell, dịch vụ Shell Drive hoặc thanh toán di động của chúng tôi thì chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm dữ liệu cá nhân cần thiết cho việc thực hiện các dịch vụ đó và/hoặc việc xác thực như loại xe, lộ trình lái xe, ngày sinh (nếu được thu thập), các phương thức trao đổi thông tin mong muốn và số điện thoại di động;
 • Thông tin mà chúng tôi có được qua việc bạn sử dụng dịch vụ Shell - chúng tôi cũng sẽ thu thập thông tin về cách thức và nơi bạn sử dụng hoặc mua dịch vụ và sản phẩm Shell. Những thông tin đó có thể bao gồm thông tin thiết bị điện tử, địa chỉ IP, thông tin đăng ký, loại trình duyệt và các lựa chọn ưu tiên, thông tin về địa điểm, số nhận dạng trực tuyến để kích hoạt ‘cookie’ và các công nghệ tương tự. Lịch sử mua hàng của bạn bao gồm dữ liệu về (i) các sản phẩm cụ thể mà bạn mua, (ii) số tiền tổng cộng mà bạn đã mua cho từng giao dịch, (iii) thời gian và địa điểm mua hàng và (iv) phương thức thanh toán mà bạn sử dụng, bao gồm phương thức thanh toán có trong các Ứng dụng Shell (như lựa chọn thanh toán di động);
 • Nếu bạn là thành viên của Chương trình Khách hàng thân thiết của Shell - chúng tôi sẽ thu thập thông tin về việc tham gia của bạn vào các chương trình này; điều này bao gồm dữ liệu về (i) loại và mô tả phần thưởng mà bạn đã chọn, (ii) các phần thưởng mà bạn đã chọn, (iii) số điểm mà bạn đã đổi thưởng, (iv) tần suất và thời gian đổi điểm thưởng và (v) phương thức giao hàng sử dụng để cung cấp phần thưởng của bạn (nếu có). Nếu bạn là người dùng Shell Drive, chúng tôi sẽ thu thập về các hành trình được ghi lại của bạn, bao gồm tọa độ, tốc độ và gia tốc xe của bạn, so với những người dùng khác (nếu bạn đồng ý cho thu thập những thông tin đó, bao gồm vị trí của bạn);
 • Thông tin được thu thập thông qua các nguồn bên ngoài - để đảm bảo chúng tôi có thông tin cập nhật nhất về bạn để cung cấp cho bạn các sản phẩm tốt hơn và dịch vụ ngày càng phù hợp, chúng tôi sẽ kết hợp thông tin mà chúng tôi lưu giữ về bạn, với thông tin bổ sung được cung cấp công khai hoặc có được thông qua các bên thứ ba được ủy quyền (chẳng hạn như Experian hoặc Acxiom). Điều này bao gồm thông tin về thói quen mua sắm của bạn và các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan mà bạn có thể sử dụng, chẳng hạn như số lượng xe gia đình mà bạn sở hữu hoặc các loại xe mà bạn quan tâm; hoặc
 • Thông tin được thu thập thông qua các trang truyền thông xã hội - Khi bạn liên lạc với chúng tôi thông qua Trang Truyền thông Xã hội của Shell (ví dụ, khi bạn nhận xét, chia sẻ hoặc phản ứng với bài đăng, tải lên nội dung truyền thông, gửi tin nhắn cá nhân hoặc đăng ký nhận tin từ Trang Truyền thông Xã hội của Shell), chúng tôi có thể nhận được dữ liệu cá nhân về bạn như tên người dùng, ảnh đại diện, quê quán, địa chỉ email và giới tính. Chúng tôi sẽ sử dụng những dữ liệu cá nhân nhận được từ truyền thông xã hội theo Thông báo về Quyền riêng tư này.

Quan điểm của Shell về khách hàng

Với mục đích đảm bảo bạn có trải nghiệm suôn sẻ với tập đoàn Shell, và tùy thuộc vào tính chất của tương tác giữa bạn với Shell, chúng tôi kết hợp thông tin thu thập từ các nguồn đề cập ở trên để tạo hồ sơ cá nhân của bạn. Điều này cho phép bạn tương tác dễ dàng hơn với các công ty khác nhau của Shell và đảm bảo chúng tôi có thông tin cập nhật nhất về bạn để phát triển tốt hơn các dịch vụ và sản phẩm và điều chỉnh các ưu đãi phù hợp với sở thích cụ thể của bạn.

Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng bạn có khả năng kiểm soát cách Shell sử dụng thông tin này. Bạn có thể từ chối việc kết hợp dữ liệu cá nhân của mình theo cách này - Vui lòng xem phần dưới đây

Chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu chúng tôi có cơ sở hợp pháp để thực hiện việc đó.

Tại sao chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn?

Dữ liệu cá nhân đề cập trong Thông báo về Quyền riêng tư này chỉ được xử lý:

 • với sự đồng ý rõ ràng của bạn;
 • khi cần thiết để kết thúc giao dịch với bạn (chẳng hạn như thông tin thanh toán);
 • khi cần thiết cho các mục đích lợi ích chính đáng mà công ty/các công ty Shell có liên quan theo đuổi, trừ trường hợp các lợi ích đó bị chi phối bởi các lợi ích hoặc quyền cơ bản và quyền tự do của bạn; hoặc
 • khi cần thiết để Shell tuân thủ nghĩa vụ pháp lý.

Nếu việc xử lý dữ liệu dựa trên sự đồng ý, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của việc xử lý trước khi rút lại sự đồng ý.

Hậu quả của việc không cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn là gì?

Nếu bạn chọn không cung cấp cho chúng tôi thông tin nói trên để sử dụng Ứng dụng Shell hoặc tham gia Chương trình Khách hàng thân thiết của Shell, hậu quả duy nhất là sẽ ảnh hưởng đến khả năng của bạn trong việc tương tác đầy đủ với Ứng dụng Shell và/hoặc tham gia Chương trình Khách hàng thân thiết của Shell.

Ai chịu trách nhiệm về các dữ liệu cá nhân được thu thập?

Công ty Shell Việt Nam Trách nhiệm Hữu hạn, có địa chỉ văn phòng là Tầng 7, 39 Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, một mình hoặc cùng với các công ty liên kết của mình trong các công ty của tập đoàn Shell.

Các mục đích mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm mục đích gì?

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích:

 • cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn;
 • quản lý các mối quan hệ và tiếp thị như duy trì và thúc đẩy liên lạc với bạn;
 • quản lý tài khoản bao gồm xác minh tài khoản (nghĩa là đảm bảo rằng chỉ bạn hoặc người được bạn ủy quyền mới có thể truy cập vào tài khoản và thông tin của bạn);
 • dịch vụ khách hàng và phát triển các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • thực hiện và phân tích các khảo sát thị trường và chiến lược tiếp thị;
 • các chương trình khuyến mãi và các cuộc thi được cung cấp cho khách hàng của Shell, bao gồm cung cấp cho bạn phần thưởng kỹ thuật số để ghi nhận bạn là khách hàng thường xuyên; hoặc
 • phát hiện hoặc ngăn chặn gian lận nếu bạn sử dụng chức năng thanh toán di động để mua các sản phẩm Shell (nếu có trên thị trường của bạn);

Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm mục đích thứ cấp nếu có liên quan chặt chẽ, chẳng hạn như:

 • lưu trữ, xóa hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn;
 • kiểm tra, điều tra, giải quyết tranh chấp hoặc các mục đích bảo hiểm, kiện tụng hoặc biện hộ trước các khiếu nại;
 • nghiên cứu về thống kê, lịch sử hoặc khoa học; hoặc
 • tuân thủ về mặt pháp lý và/hoặc quy định.

Truyền thông và tiếp thị - sự chọn lựa của bạn

Nếu bạn đã đồng ý nhận thông tin từ Shell thì bạn có thể nhận được các ưu đãi phù hợp với sở thích của bạn dựa trên thông tin thu thập về bạn từ nhiều nguồn khác nhau được mô tả ở trên để cung cấp cho bạn các sản phẩm tốt hơn và các dịch vụ ngày càng phù hợp.

Chúng tôi có thể gửi cho bạn các bản cập nhật và các thông báo về dịch vụ mà không cần sự đồng ý trước của bạn chỉ khi các bản cập nhật và/hoặc thông báo đó là cần thiết cho sự hoạt động bình thường của các Ứng dụng Shell hoặc các dịch vụ khác mà bạn sử dụng.

Bạn có thể nhận được các ưu đãi và thông tin thích hợp từ các kênh khác nhau và bạn có thể cập nhật các ưu tiên đăng ký của mình thông qua cài đặt hồ sơ cá nhân bất kỳ khi nào hoặc sử dụng chức năng hủy đăng ký cho các kênh kỹ thuật số khác nhau.

Bảo mật giao dịch và ngăn ngừa, phát hiện và điều tra gian lận

Khi bạn sử dụng ứng dụng thanh toán di động để mua sản phẩm Shell (nếu có trong thị trường của bạn), bạn có thể được yêu cầu cung cấp thêm thông tin cá nhân của mình để hoàn tất giao dịch. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp để ngăn chặn, phát hiện và điều tra gian lận và để thực hiện các điều khoản và điều kiện của ứng dụng thanh toán di động.

Chúng tôi có thể chia sẻ một số thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ tham gia vào thanh toán di động (như PayPal), bao gồm, nhưng không giới hạn địa chỉ IP, ID thiết bị hoặc mã nhận dạng duy nhất, số thẻ khách hàng thân thiết cho các mục đích được trình bày chi tiết ở trên cũng như để thu thập điểm, loại thiết bị, thông tin vị trí địa lý, thông tin kết nối (ví dụ như wi-fi) và thông tin mạng di động.

  

Các quyền của bạn và làm thế nào để thực hiện quyền của bạn

Các quyền của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi cố gắng lưu giữ thông tin chính xác nhất có thể. Bạn có thể yêu cầu:

 • truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn;
 • sửa chữa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn (nhưng chỉ khi không còn cần thiết cho mục đích kinh doanh chính đáng như hoàn thành giao dịch bán lẻ);
 • rằng bạn không còn nhận được thông tin tiếp thị;
 • rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được hạn chế;
 • việc kết hợp dữ liệu cá nhân của bạn từ các nguồn khác nhau để tạo hồ sơ cá nhân không còn diễn ra; và/hoặc
 • rằng bạn nhận dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho Shell theo hình thức có kết cấu, kỹ thuật số sẽ được truyền đến một bên khác, nếu điều này khả thi về mặt kỹ thuật.

Để thực hiện bất kỳ yêu cầu nào trong số các yêu cầu này, vui lòng truy cập hồ sơ tài khoản Shell của bạn hoặc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại DPO-VN@shell.com hoặc tại SITI-MLM-Support@shell.com về mặt này.

Bạn có thể liên hệ với ai nếu bạn có thắc mắc, quan ngại hoặc khiếu nại về dữ liệu cá nhân của mình?

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề, thắc mắc hoặc khiếu nại nào về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ chúng tôi tại DPO-VN@shell.com hoặc tại SITI-MLM-Support@shell.com để biết thêm thông tin hoặc để gửi các yêu cầu đó.

Bạn cũng có thể liên hệ với Giám Đốc về Quyền Riêng Tư của Tập đoàn Shell tại Shell International B.V. The Hague, Hà Lan – Đăng ký Thương mại, số. 27155369 Thư từ: PO Box 162, 2501 AN, The Hague, tại privacy-office-SI@shell.com.

Nếu bạn không hài lòng với việc Shell xử lý dữ liệu cá nhân của mình, thì bạn có quyền nộp đơn khiếu nại lên Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Hà Lan có địa chỉ là Prins Clauslaan 60, 2595 AJ The Hague, Hà Lan. Vui lòng truy cập trang https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en_để biết thêm thông tin.

Chúng tôi sử dụng cookie trên các trang web của mình để cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng tốt nhất có thể.

Cookie và các công nghệ tương tự

Shell sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để thu thập và lưu giữ thông tin khi bạn truy cập vào trang web của Shell hoặc sử dụng Ứng dụng Shell. Điều này cho phép Shell nhận biết trình duyệt internet của bạn và thu thập dữ liệu về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, những trang mà bạn truy cập, thời lượng truy cập và nhận biết những thông tin này khi bạn trở lại để chúng tôi cải thiện trải nghiệm của bạn khi truy cập vào (các) trang web của chúng tôi. Bạn có thể kiểm soát và quản lý tùy chọn cookie của mình bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt hoặc sử dụng công cụ tùy chọn cookie của Shell trên các Trang web của Shell – để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách Cookie của Shell tại https://www.shell.com.vn/cookie-policy.html.

Shell cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn

Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi đã áp dụng công nghệ và các chính sách nhằm mục tiêu bảo vệ sự riêng tư của bạn không bị truy cập trái phép và sử dụng không đúng cách. Cụ thể là chúng tôi có thể sử dụng mã hóa cho một số dịch vụ của mình, chúng tôi áp dụng quy trình xác thực và kiểm tra khi truy cập các dịch vụ của Shell và chúng tôi thường xuyên kiểm tra, đánh giá và thẩm định tính hiệu quả của các biện pháp bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai?

Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai?

Dữ liệu cá nhân của bạn chỉ được xử lý riêng cho các mục đích nói trên và sẽ chỉ được chia sẻ trên cơ sở thật sự cần phải biết với:

 • Các công ty khác trong các công ty của tập đoàn Shell, bao gồm cả những công ty mà có thể nằm ngoài địa điểm của bạn;
 • Với sự đồng ý của bạn, các công ty bên thứ ba được ủy quyền hợp tác với Shell có thể cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ cho người dùng của Ứng dụng Shell và Chương trình Khách hàng thân thiết của Shell;
 • Các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền liên quan đến thanh toán di động (chẳng hạn PayPal, Apple Wallet hoặc Android Pay);
 • Các đại lý, người được cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ, kiểm toán viên độc lập và/hoặc nhà thầu phụ được ủy quyền của Shell;
 • Cơ quan công quyền, chính phủ, cơ quan quản lý, giám sát, điều tra hoặc tài chính có thẩm quyền khi cần tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định mà công ty/các công ty Shell có liên quan phải tuân theo hoặc được cho phép bởi luật hiện hành; hoặc
 • Bất cứ người nào mà Shell đề xuất chuyển giao bất kỳ quyền và/hoặc nghĩa vụ nào của mình.

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển ra bên ngoài quốc gia của bạn, tuân theo các biện pháp bảo vệ thích hợp.

Chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến các quốc gia khác

Nếu dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển đến các công ty trong tập đoàn Shell và/hoặc các bên thứ ba được ủy quyền nằm ngoài quốc gia của bạn, chúng tôi áp dụng các biện pháp về mặt tổ chức, hợp đồng và pháp lý để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn chỉ được xử lý cho các mục đích nói trên và các mức bảo vệ thích hợp đã được áp dụng để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Các biện pháp này bao gồm Quy tắc Ràng buộc của Doanh nghiệp về việc chuyển dữ liệu giữa tập đoàn Shell và đối với các công ty Shell tại Liên Minh Châu Âu, Ủy Ban Châu Âu đã phê duyệt cơ chế chuyển dữ liệu đến các bên thứ ba cũng như mọi yêu cầu pháp lý bổ sung của địa phương. Bạn có thể tìm thấy bản sao của Quy tắc Ràng buộc của Doanh nghiệp của Shell tại https://www.shell.com.vn/privacy.html hoặc bằng cách liên hệ với privacy-office-SI@shell.com.

Tương tác với Shell thông qua phương tiện truyền thông xã hội

Nếu bạn chọn tương tác với Shell thông qua phương tiện truyền thông xã hội trên trang truyền thông xã hội do Shell quản trị (‘Trang Truyền thông Xã hội của Shell’) như Facebook, Instagram, Twitter hoặc LinkedIn, dữ liệu cá nhân của bạn (như tên, ảnh hồ sơ của bạn và thực tế là bạn quan tâm đến Shell) sẽ hiển thị đối với tất cả khách truy cập trang web cá nhân của bạn tùy thuộc vào cài đặt quyền riêng tư của bạn trên nền tảng truyền thông xã hội có liên quan và cũng sẽ hiển thị đối với Shell. Bạn có thể xóa bất kỳ thông tin nào mà bạn chia sẻ trên các trang web này bất cứ lúc nào thông qua tài khoản trên nền tảng truyền thông xã hội có liên quan của bạn. Shell không theo dõi những hoạt động của bạn trên các trang truyền thông xã hội khác mà bạn sử dụng. Nếu bạn gửi tin nhắn đến Shell qua bất kỳ dịch vụ nhắn tin nào trên nền tảng truyền thông xã hội thì những tin nhắn này sẽ được lưu giữ không quá một tháng sau khi nhận. Vui lòng liên lạc với Shell nếu bạn muốn thực hiện một yêu cầu mà bạn không thể tự thực hiện và điều đó liên quan đến Trang Truyền thông Xã hội của Shell - hãy xem phần dưới đây

Ngoài ra và trong phạm vi mà Shell chịu trách nhiệm chung với nền tảng truyền thông xã hội của Trang Truyền thông Xã hội của Shell, Shell sẽ có quyền truy cập thông qua nền tảng truyền thông xã hội vào dữ liệu tổng hợp cung cấp số liệu thống kê và thông tin chi tiết giúp hiểu các loại hành động bạn thực hiện trên các Trang Truyền thông Xã hội của Shell. Để biết thêm thông tin về cách dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý trên các nền tảng truyền thông xã hội đó, bao gồm mọi quảng cáo mục tiêu mà bạn có thể nhận được, vui lòng tham khảo những cài đặt quyền riêng tư có thể truy cập thông qua tài khoản trên nền tảng truyền thông xã hội có liên quan của bạn.

Shell sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian xác định.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?

Dữ liệu cá nhân do Shell xử lý phù hợp với Thông báo về Quyền riêng tư này sẽ được xóa hoặc hiển thị ẩn danh (để không còn có thể xác định bạn);

 1. cứ 5 năm một lần khi bạn vẫn còn là khách hàng trong giai đoạn này;
 2. nếu không có sự chậm trễ không chính đáng về việc bạn yêu cầu hồ sơ tài khoản Shell của bạn được xóa hoặc ngừng tham gia Chương trình Khách hàng thân thiết của Shell; hoặc
 3. sau 3 năm đối với tất cả các dịch vụ đã đăng ký từ lần tương tác cuối cùng của chúng tôi với bạn (nghĩa là nếu bạn đã không sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong 3 năm).

Liên quan đến các giao dịch tài chính (bao gồm các giao dịch thực hiện qua Ứng dụng Shell), dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu giữ trong 10 năm kể từ khi giao dịch.

Trong mọi trường hợp, thông tin có thể được lưu giữ trong (a) thời gian dài hơn nếu có lý do về mặt pháp lý hoặc quy định để thực hiện điều này (trong trường hợp đó thông tin sẽ được xóa sau khi không còn yêu cầu cho mục đích pháp lý hoặc quy định) hoặc (b) thời gian ngắn hơn nếu cá nhân phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ và không còn có mục đích kinh doanh chính đáng để lưu giữ dữ liệu đó nữa.

Thông báo về quyền riêng tư này được cập nhật theo thời gian.

Những thay đổi về Thông báo về quyền riêng tư này

Thông báo về quyền riêng tư này có thể được thay đổi theo thời gian. Bạn nên thường xuyên xem lại Thông báo về quyền riêng tư này để biết những thay đổi có thể xảy ra. Thông báo về quyền riêng tư này được cập nhật lần cuối vào tháng 12 năm 2021.