Trong phần này

Ý nghĩa của bền vững ở Shell

Với Shell, bền vững nghĩa là cung cấp năng lượng thiết yếu cho lượng dân số ngày càng tăng, đồng thời tôn trọng con người, sự an toàn của họ và môi trường.

Môi trường

Shell cung cấp năng lượng một cách có trách nhiệm, giúp thế giới hướng tới một tương lai mà khi đó năng lượng được sử dụng có tác động tối thiểu lên hành tinh.

Cộng đồng

Chúng tôi hướng đến mục tiêu trở thành hàng xóm thân thiện ở bất cứ nơi nào chúng tôi làm việc, bằng cách đóng góp vào sự thịnh vượng của các cộng đồng lân cận.

An toàn

Chúng tôi cam kết cung cấp năng lượng một cách có trách nhiệm và an toàn, ngăn ngừa nguy hại cho nhân viên của chúng tôi, nhà thầu, các cộng đồng địa phương và môi trường.

Báo cáo

Chúng tôi tự nguyện báo cáo – theo cách công khai và chân thực - các hoạt động về môi trường và xã hội của mình từ năm 1997.

Tải xuống Báo cáo Bền vững Shell 2018

Truy cập trang web toàn cầu của chúng tôi để xem báo cáo mới nhất trực tuyến bằng tiếng Anh và tải về phiên bản PDF theo những chủ đề mà bạn quan tâm nhất.

Tải xuống Báo cáo Bền vững Shell 2018