Chúng tôi làm việc chặt chẽ với các cộng đồng để hiểu rõ những mối quan ngại của họ và xác định cách giải quyết. Chúng tôi hướng đến mục tiêu tránh hoặc giảm bất kỳ tác động bất lợi nào và quản lý các tác động không thể tránh được.

Bằng cách trao đổi cởi mở với các cộng đồng, chúng tôi có thể xác định được cách thức và những nơi chúng tôi có thể mang lại quyền lợi bền vững. Chúng tôi thực hiện điều này bằng nhiều cách: tạo việc làm mới, khuyến khích các doanh nghiệp địa phương tham gia vào chuỗi cung ứng của chúng tôi, và cung cấp các khóa đào tạo kỹ năng hữu ích cho người dân.

Tìm hiểu thêm về cách thức chúng tôi làm việc với các cộng đồng trên toàn cầu

Phụ nữ đang nấu ăn ở Ni-giê-ri-a

Tiếp cận năng lượng

Tại Shell, chúng tôi có thể sử dụng các kỹ năng kinh doanh cốt lõi và các nguồn lực kỹ thuật của chúng tôi để đóng vai trò tích cực trong việc cải thiện cách tiếp cận năng lượng của các cộng đồng, đặc biệt là ở các khu vực chúng tôi làm việc – như khu vực châu Phi hạ Sahara và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. 

Cách tiếp cận năng lượng của chúng tôi là hướng đến việc cung cấp năng lượng an toàn, đáng tin cậy, giá cả phải chăng cho các cộng đồng để có thể thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện y tế, giáo dục và sinh kế. Chúng tôi đã thực hiện một số dự án tiếp cận năng lượng trên toàn thế giới với tổng trị giá đầu tư lên đến hàng triệu đô la. Các dự án này bao gồm chiếu sáng cộng đồng, phát điện, và các dự án cơ sở hạ tầng lưới điện quy mô nhỏ.

Khám phá thêm về tiếp cận năng lượng trên toàn cầu của chúng tôi

Doanh nghiệp và lao động địa phương

Shell đóng góp vào tăng trưởng kinh tế địa phương ở các nước chúng tôi hoạt động. 

Chúng tôi thực hiện việc này bằng nhiều cách khác nhau: thông qua trực tiếp sử dụng lao động, thông qua các hoạt động chuỗi cung ứng của chúng tôi, bằng cách cộng tác với các chính phủ và đối tác để giúp tạo ra công ăn việc làm, và bằng cách hỗ trợ các doanh nghiệp hoặc các nhà cung cấp địa phương phát triển.

Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ cung cấp đào tạo bổ sung để nâng cao trình độ kỹ năng và kiến thức kỹ thuật cho lực lượng lao động của nhà cung cấp.

Chương trình Shell LiveWIRE giúp các doanh nghiệp trẻ bắt đầu công việc kinh doanh riêng của họ và kích thích tăng trưởng kinh tế địa phương ở các nước khác nhau.

Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Một phụ huynh nắm tay con mình

Sức khỏe cộng đồng

Ngày nay, hàng triệu người trên thế giới không thể tiếp cận điều trị y tế. Ở một số cộng đồng nơi chúng tôi làm việc, tiếp cận chăm sóc sức khỏe có thể bị hạn chế hoặc không đầy đủ.

Để giúp giải quyết những thách thức này, chúng tôi thường phối hợp với các tổ chức phi chính phủ hoặc cơ quan phát triển địa phương thực hiện nhiều dự án chăm sóc y tế đầy đủ cho cộng đồng.

Tìm hiểu thêm về dự án y tế cộng đồng của chúng tôi trên toàn thế giới

Giáo dục

Giáo dục có thể mở ra cánh cửa dẫn đến các cơ hội và giúp đỡ người dân xây dựng một tương lai tốt hơn.

Chúng tôi thực hiện nhiều dự án trên toàn thế giới nhằm mang đến cho nhiều người cơ hội được hưởng một nền giáo dục tốt để giúp họ xây dựng một tương lai tốt hơn.

Tìm hiểu thêm về các sáng kiến toàn cầu của chúng tôi trong giáo dục

Tìm hiểu thêm về bền vững

Ý nghĩa của bền vững ở Shell

Với Shell, bền vững nghĩa là cung cấp năng lượng thiết yếu cho lượng dân số ngày càng tăng, đồng thời tôn trọng con người, sự an toàn của họ và môi trường.

Môi trường

Shell cung cấp năng lượng một cách có trách nhiệm, giúp thế giới hướng tới một tương lai mà khi đó năng lượng được sử dụng có tác động tối thiểu lên hành tinh.