Trong phần này

Tải xuống Báo cáo Bền vững Shell 2018

Truy cập trang web toàn cầu của chúng tôi để xem báo cáo mới nhất trực tuyến bằng tiếng Anh và tải về phiên bản PDF theo những chủ đề mà bạn quan tâm nhất.

Báo cáo Bền vững Shell 2018

Tải xuống Báo cáo Bền vững Shell 2018 – Mở trên shell.com

Tìm hiểu thêm về bền vững

Ý nghĩa của bền vững ở Shell

Với Shell, bền vững nghĩa là cung cấp năng lượng thiết yếu cho lượng dân số ngày càng tăng, đồng thời tôn trọng con người, sự an toàn của họ và môi trường.

An toàn

Chúng tôi cam kết cung cấp năng lượng một cách có trách nhiệm và an toàn, ngăn ngừa nguy hại cho nhân viên của chúng tôi, nhà thầu, các cộng đồng địa phương và môi trường.