Tham vọng Mục tiêu Không của chúng tôi

Mục tiêu Không của chúng tôi hướng đến không gây hại và không gây rò rỉ trong tất cả các hoạt động của chúng tôi. Mỗi người làm việc tại Shell đều phấn đấu để đạt được mục tiêu này mỗi ngày.

Để đạt được Mục tiêu Không, chúng tôi tập trung vào ba lĩnh vực có rủi ro về an toàn cao nhất trong loại hình hoạt động của chúng tôi: an toàn con người, an toàn thiết bị máy móc và an toàn vận tải.

Chúng tôi muốn giúp cải thiện kết quả an toàn trong ngành công nghiệp năng lượng và hợp tác với các hiệp hội thương mại công nghiệp và các cơ quan chuyên môn để chia sẻ kinh nghiệm, tiêu chuẩn và kiến thức về an toàn của chúng tôi với các nhà điều hành và các nhà thầu khác.

Đọc thêm về tham vọng Mục tiêu Không của chúng tôi

Huấn luyện an toàn cho đội ngũ nhân viên

An toàn con người

An toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tất cả mọi người làm việc cho chúng tôi, hoặc với chúng tôi, đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa Shell thành một nơi làm việc an toàn hơn. Chúng tôi hy vọng họ tuân thủ các quy tắc và các quy định an toàn có liên quan đến công việc của họ, can thiệp để ngăn chặn các tình huống không an toàn, và tôn trọng các đồng nghiệp và cộng đồng nơi chúng tôi làm việc.

Tìm hiểu thêm về an toàn con người tại Shell

An toàn thiết bị máy móc

An toàn thiết bị máy móc bắt đầu từ giai đoạn thiết kế xây dựng các cơ sở ban đầu và duy trì trong suốt vòng đời của chúng, đảm bảo chúng hoạt động một cách an toàn, được bảo dưỡng tốt, và kiểm tra thường xuyên để xác định và đối phó với bất kỳ mối nguy hiểm tiềm tàng nào về an toàn máy móc thiết bị

Đọc thêm về an toàn máy móc thiết bị tại Shell

Một phụ nữ mang thiết bị an toàn khi lái xe

An toàn vận tải

Vận tải đường bộ là cần thiết trong nhiều hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Tổng cộng, nhân viên và nhà thầu của Shell lái quãng đường gần 1 tỷ km mỗi năm ở hơn 70 quốc gia – quãng đường tương đương 70 vòng trái đất mỗi ngày! Triết lý an toàn đường bộ của chúng tôi tập trung vào các lĩnh vực rủi ro như: khả năng của người lái xe, tình trạng của chiếc xe, điều kiện đường xá và môi trường địa phương. Đầu tiên, chúng tôi cố gắng giảm nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông đường bộ, bởi vì hành trình an toàn nhất là hành trình không diễn ra.

Tìm hiểu thêm về an toàn vận tải tại Shell

Sức khỏe và phúc lợi cho nhân viên

Chúng tôi tin rằng điều kiện sống và làm việc tốt giúp đem lại một môi trường làm việc an toàn và hiệu quả hơn.

Tìm hiểu thêm về những cách chúng tôi nỗ lực giữ cho nhân viên và các nhà thầu an toàn và khỏe mạnh

Quản lý sản phẩm

Chúng tôi sản xuất dầu thô và khí thiên nhiên và tinh lọc chúng thành nhiên liệu, dầu nhờn và hóa chất được sử dụng để làm nhiều vật dụng hàng ngày. Chúng tôi cố gắng để cho ra đời những sản phẩm an toàn, từ khâu sản xuất đến tiêu hủy. Chúng tôi gọi đây là quản lý sản phẩm.

Để hiểu và quản lý các rủi ro tiềm tàng đến sức khỏe, an toàn và môi trường từ các sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi tiến hành đánh giá chúng một cách cẩn thận. Chúng tôi làm việc chặt chẽ với khách hàng và nhà cung cấp, giám sát bất kỳ thay đổi về khoa học ứng dụng vào các sản phẩm của mình, và hỗ trợ nghiên cứu xem chúng có thể giúp chúng tôi giảm hơn nữa những rủi ro.

Tìm hiểu thêm về quản lý sản phẩm tại Shell, và đọc phiếu dữ liệu an toàn hóa chất và tóm tắt quản lý sản phẩm

Tìm hiểu thêm về bền vững

Ý nghĩa của bền vững ở Shell

Với Shell, bền vững nghĩa là cung cấp năng lượng thiết yếu cho lượng dân số ngày càng tăng, đồng thời tôn trọng con người, sự an toàn của họ và môi trường.

Môi trường

Shell cung cấp năng lượng một cách có trách nhiệm, giúp thế giới hướng tới một tương lai mà khi đó năng lượng được sử dụng có tác động tối thiểu lên hành tinh.