Bền vững được thể hiện trong mọi lĩnh vực hoạt động của Shell. Chúng tôi hướng đến cung cấp năng lượng cần thiết cho lượng dân số ngày càng tăng một cách có trách nhiệm - tôn trọng con người, sự an toàn của họ và môi trường. Bền vững vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại lâu dài của hoạt động kinh doanh cũng như vai trò của chúng tôi là một thành viên của xã hội.

Cách tiếp cận đến bền vững của chúng tôi được tích hợp trong mọi hoạt động kinh doanh ở 3 cấp độ:

1. Duy trì một doanh nghiệp an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm và mang lại lợi nhuận

Đây là nền tảng cho cách tiếp cận của chúng tôi, trong đó bao gồm các tiêu chuẩn toàn cầu, quy trình và công cụ tại chỗ để quản lý an toàn, môi trường và sự tham gia của cộng đồng. Chúng tôi hướng đến cải thiện liên tục cách thức hoạt động để ngăn chặn sự cố, xác định, phòng tránh những chỗ có thể và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và xã hội ở khắp các dự án và cơ sở của chúng tôi. Chúng tôi báo cáo về hoạt động của mình trong báo cáo bền vững hàng năm.

2. Chia sẻ quyền lợi rộng hơn ở những nơi chúng tôi hoạt động

Việc kinh doanh của chúng tôi được lên kế hoạch dài hạn, điều đó có nghĩa chúng tôi có thể là một phần của một cộng đồng trong nhiều thập kỷ. Chúng tôi góp phần phát triển kinh tế địa phương bằng cách tạo ra việc làm, sử dụng nguồn cung ứng từ các nhà cung cấp địa phương, nộp thuế và phí tài nguyên. Chúng tôi hỗ trợ các dự án cộng đồng được phát triển dựa trên nhu cầu của cộng đồng địa phương.

3. Góp phần định hình một tương lai năng lượng bền vững hơn

Trong những thập kỷ tới, cần có năng lượng nhiều hơn và sạch hơn để phát triển kinh tế trong khi thế giới phải đối mặt với áp lực môi trường ngày càng tăng. Chúng tôi đang đầu tư vào các giải pháp năng lượng các-bon thấp và công nghệ tiên tiến, chẳng hạn như tăng hiệu quả năng lượng và giảm phát thải. Chúng tôi tiếp tục đóng góp vào các cuộc đối thoại công khai về chính sách năng lượng và khí hậu. Tuy nhiên, những thách thức toàn cầu mà thế giới phải đối mặt là quá lớn để một công ty, hoặc một khu vực, có thể đơn độc giải quyết. Chúng tôi ủng hộ các doanh nghiệp, chính phủ và xã hội dân sự cùng làm việc với nhau để định hình tốt hơn một tương lai năng lượng bền vững hơn

Cách tiếp cận của Shell đến bền vững

Một tam giác thể hiện 3 cấp độ trong cách tiếp cận của Shell đến bền vững. Cấp độ 1: Duy trì một doanh nghiệp an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm và mang lại lợi nhuận; Cấp độ 2: Chia sẻ quyền lợi rộng hơn ở những nơi chúng tôi hoạt động; Cấp độ 3: Góp phần định hình một tương lai năng lượng bền vững

Tìm hiểu thêm về bền vững

Môi trường

Shell cung cấp năng lượng một cách có trách nhiệm, giúp thế giới hướng tới một tương lai mà khi đó năng lượng được sử dụng có tác động tối thiểu lên hành tinh.

Cộng đồng

Chúng tôi hướng đến mục tiêu trở thành hàng xóm thân thiện ở bất cứ nơi nào chúng tôi làm việc, bằng cách đóng góp vào sự thịnh vượng của các cộng đồng lân cận.