Chuyến LNG đầu tiên giao đến Hồng Kông được thực hiện theo thỏa thuận mua bán dài hạn, trong khi chuyến LNG vận hành thử đầu tiên giao đến Việt Nam để chuẩn bị cho cảng nhập khẩu LNG đầu tiên của Việt Nam sẵn sàng đi vào hoạt động thương mại đầy đủ, hỗ trợ đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển kinh tế tại Việt Nam.

Hồng Kông và Việt Nam đều cần nguồn cung cấp LNG an toàn và đáng tin cậy để giảm phụ thuộc vào các nhà máy nhiệt điện than carbon cao hơn.

Theo nguồn: Shell delivers landmark LNG cargoes to Hong Kong, Vietnam | Shell Global