Jump menu

Main content |  back to top

Tìm hiểu cách thức chúng tôi đang chạy hoạt động của chúng tôi ngày hôm nay và có trách nhiệm giúp đỡ để xây dựng một hệ thống năng lượng chịu trách nhiệm cho ngày mai.

In This Section

Chúng tôi đề ra các tiêu chuẩn về hoạt động và hành vi cao và áp dụng trên toàn cầu.

Chúng tôi tuyển dụng khoảng 93.000 nhân viên làm việc tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cách đây gần 200 năm, tiền thân của Shell là một cửa hiệu nhỏ ở London chuyên kinh doanh đồ cổ và về sau là vỏ sò, ốc.

Shell là tập đoàn các công ty hóa dầu và năng lượng. Mục tiêu của chúng tôi là đáp ứng các nhu cầu năng lượng của xã hội theo những phương thức có thể thực hiện được về môi trường, xã hội và kinh tế, hôm nay và mai sau.