Jump menu

Main content |  back to top

Là tay đua chuyên nghiệp

chúng tôi chọn Shell Advance

Ý kiến của người dân Việt Nam về tương lai năng lượng?

Môi trường và Xã hội

Shell tại Việt Nam

Press Release

KHẢO SÁT CHO THẤY 77% NGƯỜI VIỆT NAM THIẾU KIẾN THỨC VỀ TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU

05/03/2015

Việt Nam, ngày 02 tháng 03 năm 2015: Một khảo sát vừa công bố hôm nay đã cho thấy những hành vi và quan niệm của người Việt Nam trong việc tiết kiệm nhiên liệu và giảm chi phí lái xe.