Jump menu

Main content |  back to top

Văn phòng Shell tại Hà Nội

Phòng số 01, Tầng Lửng, Sofitel Plaza Hà Nội
Số 1, Đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: +84 4 3934 2144
Fax: +84 4 3934 2142

Công cụ trang